Eläkevakuutusyhtiö Etera 2006: Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 % ja sijoitukset tuottivat 7,7 %

• Vakuutusmaksutulo nousi 725 miljoonaan euroon, kasvua 8 %
• Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin 826 miljoonaa euroa, kasvua 4 %
• Sijoitustoiminnan tuotto 7,7 % (11,7 % v. 2005)
• Sijoituksia oli 5 848 miljoonaa euroa, kasvua 8 %
• Vakavaraisuusaste 32,3 % ja vakavaraisuusasema 2,8
• Kokonaistulos oli 138 miljoonaa euroa (370 milj. euroa v. 2005)
• Vakuutettuja 316 000 (311 000 v. 2005)
• Eläkkeensaajia 154 527 (156 285 v. 2005)

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera teki hyvän tuloksen vuonna 2006. Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia ja 5,8 miljardin euron sijoitukset tuottivat 7,7 prosenttia. ”Kiinteistöjen tuotto oli Eteran historian paras, 14,2 prosenttia. Vuoden aikana valmistui monta isoa rakennuskohdetta, kuten Espoon Hotelli Palace Sello ja Kotkan Kauppakeskus Pasaati. Tuemme sijoitustoiminnallamme myös asuntotuotantoa”, kertoo Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä. Vakuutettuja työntekijöitä oli 316 000 eli 5 000 enemmän kuin edellisvuonna. Vakuutusmaksutulo nousi 725 miljoonaan euroon. Eteran markkinaosuus oli noin 8,3 prosenttia työeläkeyhtiöiden vakuutusmaksutulosta. Eläkkeitä Etera maksoi 826 miljoonaa euroa 154 527 eläkkeensaajalle. Vakavaraisuus vahvistui edellisvuodesta: vakavaraisuusaste oli 32,3 prosenttia ja vakavaraisuusasema 2,8.

”Eteran hyvä vakavaraisuus varmistaa mahdollisuuden sijoitusriskin lisäämiseen ja siten parempien tuottojen hakemiseen markkinatilanteen salliessa. Merkittävä seuraus ovat myös hyvät asiakashyvitykset. Eteran asiakashyvitysten taso on varsin kilpailukykyinen”, toteaa Kalevi Hemilä. Etera antaa vuonna 2007 asiakashyvityksiä 23 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 prosenttia palkkasummasta.

Yhtiön kokonaistulos vuodelta 2006 oli 138 miljoonaa euroa. Kokonaistulos muodostuu varsinaisen vakuutustoiminnan tuloksesta ja sijoitustoiminnan tuloksesta. Se aleni edellisvuodesta, jolloin kokonaistulos oli 370 miljoonaa euroa.

”Eteran toimintavuotta 2006 kuvaa kokonaisvaltainen valmistautuminen uuteen työeläkelainsäädäntöön ja uuteen markkinatilanteeseen. Vuosi oli taloudellisesti hyvä ja toiminnallisesti vilkas. Asiakastyö oli tiivistä ja tietojärjestelmiä kehitettiin voimakkaasti”, kertaa Kalevi Hemilä mennyttä vuotta. ”Vuoden 2007 alusta tuli voimaan uusi työntekijän eläkelaki TyEL ja vanhat erilliset työeläkelait LEL, TaEL ja TEL siirtyivät historiaan. Lakimuutoksen myötä Etera kilpailee yritys- ja yrittäjäasiakkaista muiden työeläkeyhtiöiden rinnalla. Etera siirtyi kilpailuun asiakkaista hyvässä kunnossa.” Vakuutettuja Eteralla oli 316 000 vuonna 2006 ja se maksoi eläkettä 154 527 eläkkeensaajalle.

Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 %

Etera sai LEL- ja TaEL-vakuutusmaksutuloa yhteensä 725 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta. LEL-vakuutusmaksuprosentti oli 22,5 ja TaEL-maksuprosentti 20,3.
Eteran toimialat kasvoivat linjassa yleisen talouskasvun kanssa. Voimakkainta kasvu oli rakennusalalla. LEL-alojen (rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan työt) palkkasumma nousi 7,3 prosenttia 2 617 miljoonaan euroon. TaEL-aloilla (taiteilija-ammatit sekä yksityisalojen pätkätyöt) palkkasumma kohosi 714 miljoonaan euroon. Kasvua oli 10,5 prosenttia.

Sijoitukset tuottivat 7,7 %

Eteran sijoitustoiminnan tuotto nousi loppuvuonna 7,7 prosenttiin. Sijoituksia oli vuoden lopussa 5 848 miljoonaa euroa (5 428 milj. euroa v. 2005). ”Osakkeet tuottivat vuoden aikana parhaiten eli 17,5 prosenttia”, kommentoi Hemilä.

Osakkeita ja osuuksia oli vuoden lopussa 2 004 miljoonaa euroa, mikä oli 34 prosenttia kaikista sijoituksista. Sijoitukset Suomeen ja muihin Pohjoismaihin muodostivat 41 prosenttia osakesalkusta. Muiden eurooppalaisten sijoitusten osuus oli 26 prosenttia, Pohjois-Amerikan 18 prosenttia, Tyynenmeren alueen 7 prosenttia ja kehittyvien maiden 8 prosenttia.

Joukkovelkakirjalainoja oli sijoituksista 2 751 miljoonaa euroa, mikä oli kaikista sijoituksista 47 prosenttia. Lyhyiden rahamarkkinasijoitusten osuus oli 4 prosenttia ja sijoituslainojen 3 prosenttia. Joukkovelkakirjat tuottivat 0,3 ja rahamarkkinasijoitukset 2,8 prosenttia. Sijoituslainat antoivat hyvän 5,1 prosentin tuoton. Luotonantoa kehitettiin ottamalla käyttöön kokonaan uudenlaisia lainatuotteita.

Vuosi 2006 oli pääosasijoittamisen kannalta aktiivinen vuosi. Etera sijoitti pääomarahastoihin sijoitussitoumuksilla mitattuna noin sata miljoonaa euroa, josta valtaosa sijoitettiin kansainvälisiin rahastoihin. Suomeen sijoitettiin sekä pääomarahastojen kautta että valikoivasti suorin sijoituksin listaamattomiin yhtiöihin.

Kiinteistösijoituksista historian paras 14,2 prosentin tuotto

”Kiinteistösijoitusten menestys ilahdutti”, kommentoi Kalevi Hemilä. ”Eteran 697 miljoonan euron kiinteistösijoitukset tuottivat ennätykselliset 14,2 prosenttia. Valmiiden kiinteistöjen tuottoa mittaavan KTI-indeksin vuoden 2006 tuotto oli 10,1 prosenttia, mutta Eterassa päästiin 14,9 prosentin tuottoon”, painottaa Hemilä.

Kova kysyntä on nostanut nopeasti hyvillä paikoilla sijaitsevien kiinteistöjen hintoja. Se näkyy selvästi myös Eteran tuloksessa, missä arvonmuutostuottojen osuus on poikkeuksellisen suuri, 40,5 miljoonaa euroa. Suurimmat arvonmuutostuotot tulivat Espoossa sijaitsevasta kahdesta suuresta kohteesta, Kauppakeskus Sellosta sekä Keilaniemen Swing Life Science Centeristä, jonka kaikki viisi taloa Etera omistaa. Etera osti viime vuonna Swing Life Science Centerin rakenteilla olevan viidennen talonkin.

Vuonna 2006 valmistuivat Espoossa Hotelli Palace Sello ja Swing Life Science Centerin neljäs talo sekä Kauppakeskus Pasaati Kotkassa. Vantaalle valmistui jo myyty 42 asunnon senioritalokohde Asunto Oy Vantaan Tanhuhovi. Loppuvuodesta Etera osti entisen Keskussotilassairaala Tilkan Helsingistä. Se saneerataan ja vuokrataan hoiva- ja lääkäripalveluja tarjoaville yrityksille.

”Etera osti myös useita asuntotonttikohteita, jotka vuokrataan edelleen 50 vuodeksi tonteille rakennettaville asunto-osakeyhtiöille. Tulevilla asunnonostajilla on kuitenkin halutessaan mahdollisuus lunastaa tonttiosuus omakseen”, kertoo Kalevi Hemilä. ”Etera teki lisäksi useita sijoituksia suomalaisiin kiinteistörahastoihin.” Kiinteistöjen osuus Eteran sijoitussalkusta on 12 prosenttia.

Vakavaraisuus on hyvä

Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli vuoden lopussa 5 501 miljoonaa euroa. Edellisvuodesta se kasvoi 8 prosenttia. TaEL:n osuus vastuuvelasta oli 389 miljoonaa euroa eli 7 prosenttia.
Toimintapääomaa oli vuoden lopussa 1 454 miljoonaa euroa (1 317 milj. euroa v. 2005). Toimintapääoma kuvaa sitä varallisuutta, jota ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Se toimii Eteran sijoitustoiminnan riskipuskurina.

Toimintapääoma oli yhteensä 32,3 prosenttia vakavaraisuuden laskennassa käytetystä vastuuvelasta (v. 2005 31,5 %). Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,8 eli vakavaraisuus oli tavoitevyöhykkeellä. Eteran vakavaraisuusasema oli hyvä.

Eläkkeitä maksettiin 826 miljoonaa euroa 154 527 eläkkeensaajalle

LEL- ja TaEL-eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin vuonna 2006 yhteensä 826 miljoonaa euroa (795 milj. euroa v. 2005). Kasvua oli 4 prosenttia. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä Etera sai 201 miljoonaa euroa (227 milj. euroa v. 2005). Uusia eläkehakemuksia tuli Eteraan 12 353 kappaletta, mikä oli 5 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Eniten vähenivät vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkehakemukset.

Eterassa tehtiin vuonna 2006 kaikkiaan 1 203 ammatillisen kuntoutuksen päätöstä. Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy edellyttää muun muassa sitä, että hakijaa uhkaa työkyvyttömyys lähivuosina. Etera panostaa myös vahvasti ennaltaehkäiseviin työhyvinvointipalveluihin. Vuonna 2006 erilaisiin työhyvinvointitoimiin osallistui kaikkiaan 7 000 työntekijää.

Kokonaisliikekulut olivat 46,6 miljoonaa euroa

Eteran toiminnan kehittäminen jatkui edelleen voimakkaana ja liikekulut kasvoivat edellisvuodesta 16,5 prosenttia. Kokonaisliikekulut olivat 46,6 miljoonaa euroa. Eterassa työskenteli vuonna 2006 keskimäärin 394 henkilöä.

Liitteet
Tilinpäätökseen liittyvät avainluvut ja graafit www.etera.fi

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.