Eläkevakuutusyhtiö Etera haastaa kouvolalaiset testaamaan työkaveruustaitojaan

Eläkevakuutusyhtiö Etera osallistuu SuomiMies seikkailee -toritapahtumaan maanantaina 16.5. Työkaveruudesta työvoimaa -kampanjallaan. Kouvolan raviradalle nousee Eteran kampanjan Facebook-sivusto testeineen ja teemoineen.

Toritapahtuman järjestää Kunnossa kaiken ikää –ohjelma yhteistyökumppaneineen. Etera on kiertueen pääyhteistyökumppani.

”Reilut työkaverit ja hyvä pomo ovat tutkitusti työelämän vahvuus, joka tukee hyvinvointia. Hyvä työilmapiiri, työyhteisön ja esimiehen tuki ovat keskeisiä syitä jatkaa työelämässä, vaikka jotain pientä vaivaa jo olisikin. Siksi Etera haluaa haastaa työikäiset pohtimaan omia työkaveruustaitojaan ja työkuntoaan”, kertoo myyntijohtaja Leo Keltanen Eterasta.

”Meidän on jokaisen otettava vastuu työhyvinvoinnista ja kunnosta, jos aiomme saavuttaa yhteiskunnallisen tavoitteen luoda laadukkaampi suomalainen työelämä”, Keltanen painottaa.

SuomiMies seikkailee -kiertue on Eteralle arvokas yhteistyökumppani. Kiertue tarjoaa selkeää ja konkreettista tietoa sekä työhyvinvoinnista että omasta fyysisestä kunnosta koko Suomelle. ”Molempia tarvitaan. Hyvä kunto antaa valmiuksia työssä jaksamiselle ja hyvälle työkaveruudelle. Mutta hyvä kunto ei yksin riitä.”

Terveysongelmat eivät ole aina syy, jos puhti loppuu ennen vanhuuseläkeikää. Mielenterveyden häiriöt ovat kirineet tuki- ja liikuntaelinsairausten rinnalle työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimpinä syinä. Sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen taustalta löytyy usein työyhteisön ongelmia.

Työkaveruus antaa virtaa
Työyhteisö ja työkaverit ovat yksi elämän voimavaroista. ”Työyhteisön tuki ja kannustus auttavat jaksamaan myös elämän vaikeissa vaiheissa. Työpaikan hyvät ihmissuhteet ja hyvä työilmapiiri ovat keskeinen syy jatkaa työelämässä myös silloin, kun vanhuuseläkeikä on jo saavutettu. Työyhteisön merkitys korostuu tutkimuksissa aina. Se näkyy esimerkiksi Eteran yli 60-vuotiaille tekemässä tervaskantotutkimuksessa kuin muissakin työhyvinvointitutkimuksissa”, Keltanen taustoittaa.

Millainen työkaveri olet?
Työyhteisön ongelmatilanteet asettavat meistä jokaisen ikään ja asemaan katsomatta peilin eteen. ”Jokainen on vastuussa omista työkaveruustaidoistaan sekä oman työyhteisönsä ilmapiiristä. Omia työkaveruustaitojaan sekä oman työyhteisön toimintatapoja voi arvioida ja järjestelmällisesti kehittää. Tähän tahdomme tällä kampanjalla ja muilla työhyvinvointipalveluillamme antaa työkaluja.”

Työkaveruudessa on kyse yhteisön arkea sujuvoittavista simppeleistä asioista – reiluudesta, kunnioittamisesta, oikeudenmukaisuudesta, asiallisesta käyttäytymisestä, tiedonkulusta ja sitoutumisesta työyhteisön yhteisiin pelisääntöihin.

Facebookissa vilkasta keskustelua työelämästä
Etera on halunnut painottaa työelämän myönteisiä piirteitä kampanjassaan.  Ja saanut siihen vastakaikua suomalaisilta.

Facebookissa yli 12 000 tykkääjää keränneellä kampanjasivustolla on aiheesta herännyt vilkas ja positiivinen keskustelu. Etera on saanut myös yli 200 tarinaa hyvistä suomalaisista työkavereista ja työyhteisöistä. Tarinoita työkavereista on kerätty yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden seuran kanssa.

Testit, työkalut ja keskustelu:
facebook.com/tyokaveri
etera.fi/tyokaveri
Testaa, millainen työkaveri olet:
http://www.zef.fi/etera2/player/?euq=93-cc355fdk

Lisätietoja:
Myyntijohtaja Leo Keltanen, 040 7709 333,
leo.keltanen@etera.fi
Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen, 040 840 7711, tarja.kostiainen@etera.fi

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera huolehtii työtekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Eläkkeensaajia Eteralla on noin 152 000, kolmanneksi eniten eläkeyhtiöistä.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.