Eläkevakuutusyhtiö Eteran alkuvuosi: VAKUUTUSMAKSUTULO KÄÄNTYI KASVUUN

​- Vakuutusmaksutulo 249 milj. euroa 

- Sijoitusten markkina-arvo 5 272 milj. euroa

- Sijoitustuotto 2,6 %  

- Eläke- ja kuntoutuskulut 498 milj. euroa

- Vakavaraisuusaste 19,9 % ja vakavaraisuusasema 2,3  

- Kokonaistulos 70 milj. euroa

- Vakuutettuja työntekijöitä 149 000 ja yrittäjiä 4 127

- Eläkkeensaajia 153 437

”Etera sai vakuutusmaksutuloa tammi-kesäkuussa jonkin verran enemmän kuin edellisvuoden alkupuolella. Uusien vakuutusten myynti kasvoi. Vakavaraisuus vahvistui edelleen. Alkukesän epävakaus sijoitusmarkkinoilla heikensi jonkin verran sijoitustuottoa vuoden ensimmäisestä kvartaalista. Etera maksoi eläkettä 153 400 henkilölle yhteensä 498 miljoonaa euroa. Eläkehakemukset vähenivät voimakkaasti verrattuna alkuvuoteen 2009”, Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen kertoi.

 

Etera sai vakuutusmaksutuloa tammi-kesäkuussa 249 miljoonaa euroa. Kasvua oli 4 prosenttia edellisvuoden alkupuoleen verrattuna.   

 

”Vakuutusmaksutulo kasvoi Eterassa. Tammi-helmikuussa ankara talvi verotti rakentamista, mutta nyt suhdanteet ovat alkaneet parantua ja tuotanto kasvaa myös rakennusalalla. Se on Eteran vakuuttamista toimialoista suurin. Syksyn näkymät ovat toiveikkaita. Odotamme vakuutusmaksutulon jatkavan kasvuaan loppuvuonnakin”, Hannu Tarkkonen kommentoi. 

 

Eteran 5,3 miljardin euron sijoitukset tuottivat alkuvuonna 2,6 prosenttia. Eteran kokonaistulos oli tammi-kesäkuussa 70 miljoonaa euroa, kun se oli edellisvuoden tammi-kesäkuussa vielä 8 miljoonaa euroa miinuksella. Alkuvuoden sijoitustoiminnan nettotuotot ylittivät vastuuvelan tuottovaatimuksen.    

 

Vakuutettuja työntekijöitä oli alkuvuonna 149 000. Eläkkeensaajia 153 437. Eläkkeitä maksettiin alkuvuonna 498 miljoonaa euroa, mikä oli 3 prosenttia enemmän vuoden 2009 alkupuoliskolla.  

 

Uusien vakuutusten myynti jatkoi kasvuaan

 

Vakuutusten uusmyynnissä Eteran osuus oli yhtiön markkinaosuutta suurempi. Eteran osuus uusien TyEL-vakuutusten myynnistä oli alkuvuonna 17 prosenttia (16 % v. 2009) ja YEL-vakuutusten myynnistä 7 prosenttia (8 % v. 2009). Etera teki alkuvuonna kaikkiaan 1 832 uutta TyEL-vakuutussopimusta. Uusia YEL-vakuutussopimuksia Etera solmi 799 yrittäjän kanssa.

 

”Vakuutusten siirtoliike eläkeyhtiöstä toiseen on ollut vakuutusmaksutulon kannalta vähäistä. Suurasiakassegmentissä siirtotulokset ovat olleet jatkuvasti voitollisia. Pienissä ja keskisuurissa siirtoja on tapahtunut jonkin verran Eterasta muihin yhtiöihin”, Tarkkonen sanoi. 

 

TyEL-sopimusasiakkaita Eteralla oli kesäkuun lopussa 15 542, mikä oli 560 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. TyEL-maksuja maksoi alkuvuonna lisäksi tilapäisesti
16 519 asiakasta. YEL-vakuutuksia oli 4 127.

 

Eläkehakemukset vähenivät voimakkaasti

 

Eläkehakemuksia tuli Eteraan alkuvuonna 5 587 kappaletta, mikä oli peräti 14,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden alkupuolella. Eläkehakemusten väheneminen johtuu siitä, että vakuutettuja on aiempaa vähemmän ja vakuutettujen rakenne on muuttunut. Vuodesta 2007 lähtien ns. pätkätyöt ovat osin hajaantuneet eri eläkeyhtiöille, kun aiemmin Etera vakuutti ne kaikki.  Kuntoutuspäätöstä hakeneiden määrä kasvoi 33 prosenttia. Vanhuuseläkehakemukset vähenivät 8 prosenttia ja perhe-eläkehakemukset 9,5 prosenttia.

 

Työkyvyttömyyseläkehakemukset vähenivät edellisvuoden alkupuoliskoon verrattuna 15,5 prosenttia. Niitä oli kuitenkin edelleen kolmannes uusista eläkehakemuksista.

 ”Ennaltaehkäisevä työ terveyden ja työhyvinvoinnin eteen vähentää työkyvyttömyyttä.  Yritykset ovat jo vuosien ajan tehneet töitä parantaakseen työhyvinvointia. Tulokset alkavat näkyä. Erittäin suuri merkitys työssä jaksamisessa on hyvällä työilmapiirillä ja työkaveruudella, joiden puolesta Eterakin kampanjoi parhaillaan”, Tarkkonen painotti.

 Uusia eläkkeitä Etera myönsi alkuvuonna 4 388 kappaletta. Se maksoi eläkkeitä ja kuntoutuskuluja tammi-kesäkuussa 498 miljoonaa euroa, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2009 alkupuoliskolla. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavia eläkkeitä varten Etera sai 187 miljoonaa euroa. 

Työeläkeotejakelut ovat parhaillaan käynnissä. Etera lähettää tänä vuonna kaikkiaan 400 000 työeläkeotetta.

 

Vakavaraisuus vahvistui edelleen  

 

Eteran vakavaraisuusaste on vahvistunut edelleen. Se oli kesäkuun lopussa 19,9 prosenttia (18,5 % v. 2009 lopussa). Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,3 (2,3 v. 2009). Sijoitustoiminnan riskipuskurina toimivaa toimintapääomaa oli kesäkuun lopussa 904 miljoonaa euroa (843 milj. euroa v. 2009 lopussa).

 

Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli 5 043 miljoonaa euroa.

 

Sijoitukset tuottivat 2,6 %

Kesäkuun lopussa Etera sijoitusten markkina-arvo oli 5 272 miljoonaa euroa. Sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 2,6 prosenttia (4,0 % tammi-maaliskuussa 2010).

Kesäkuun lopussa Eteran sijoituksista oli korkosijoituksia 52 prosenttia (2 720 milj. €). Niistä lainasaamisia oli 518 miljoonaa euroa, kymmenesosa koko salkusta. Osakesijoituksia (1 632  milj. euroa) oli 31 prosenttia ja kiinteistösijoituksia (758 milj. euroa) 14 prosenttia. Muita sijoituksia (130 milj. euroa, josta oli hedge-rahastosijoituksia 102 milj. euroa ja hyödykesijoituksia 28 milj. euroa) oli 3 prosenttia.

”Markkinoiden riskinottohalukkuus väheni selvästi vuoden toisella kvartaalilla. Se heijastui negatiivisesti riskisimpien omaisuusluokkien, kuten osakkeiden tuottoihin. Saimme kuitenkin rajatuksi toisen kvartaalin pudotusta onnistuneilla osakeriskin suojaustoimilla”, sijoitusjohtaja Jari Puhakka analysoi.

 

Osakesijoitukset tuottivat 4,1 prosenttia

 

”Lisäsimme oikea-aikaisesti touko-kesäkuussa kotimaisia osakkeita sekä kehittyvien maiden korko- ja osakesijoituksia salkussamme. Kiinteistösijoitusten tuotto normalisoitui toisella kvartaalilla.  Euroalueen ydinvaltioiden lainojen koronlasku sekä euroalueen valtionlainojen tuottoerojen kasvu olivat yllättävän voimakkaita. Toisen kvartaalin aikana korkosijoituksistamme parhaiten tuottivat sijoitukset kehittyville korkomarkkinoille. Osakkeissa vain kehittyvien talouksien sijoituksemme jäivät plussalle”, Puhakka kommentoi.

Osakesijoitukset tuottivat 4,1 prosenttia. Parhaan tuoton Etera sai alkuvuonna pääomasijoituksista 11,9 prosenttia.  Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 3,2 prosenttia ja noteeraamattomien osakkeiden tuotto 1,1 prosenttia.

Eteran 758 miljoonan euron kiinteistösijoitusten tuottoa heikensi eräiden kiinteistörahastojen arvonmuutoksista johtuva negatiivinen tuotto. Lähes puolet kiinteistösijoituksista (47 %) oli toimitiloja ja viidennes kiinteistörahastosijoituksia.

Kiinteistösijoitusten tuotto oli 0,2 prosenttia. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 2,4 prosenttia. Sen sijaan kiinteistörahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotto jäi miinukselle 6,5 prosenttia.

 

”Eteran toimitilakiinteistöistä kymmenesosa on hoivakiinteistöjä. Senioritaloja ja palvelukoteja olemme rakennuttaneet kasvukeskuksiin eri puolille maata. Eteralla on hankkeilla parhaillaan myös kiinteistösijoitus Helsinkiin Töölönlahden alueelle”, Puhakka totesi.

 

Korkosijoitukset tuottivat 2,7 prosenttia. Lainasaamisten tuotto oli 1,8 prosenttia. Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat tuottivat -1,4 prosenttia ja muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 5,5 prosenttia.  

 

Muiden sijoitusten tuotto oli miinuksella 1,9 prosenttia. Hedge-rahastosijoitusten tuotto oli 0,4 prosenttia. Hyödykesijoitukset tuottivat tappiota 7,5 prosenttia.

 

Sijoitusmarkkinoilla positiivinen vire

Länsimaiden kasvu- ja inflaationäkymät ovat matalia, mutta kehittyvien talouksien positiivinen kehitys tukee maailmantaloutta ja yritysten kasvumahdollisuuksia.

”Suomen talousnäkymät sekä julkisen talouden tasapaino ovat euroalueen parhaimmistoa. Se luo yhdessä alhaisen korkotason kanssa hyvän toimintaympäristön kotimaiselle yritystoiminnalle ja sijoittamiselle”, sijoitusjohtaja Jari Puhakka visioi.

 

 

 

Osavuosituloksen liitteet löytyvät osoitteesta etera.fi. Etera julkistaa vuoden 2010 tilinpäätöstietonsa maaliskuussa 2011.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen, p. 010 553 34200 tai 0400 594 9173, etunimi.sukunimi@etera.fi
Sijoitusjohtaja Jari Puhakka, p. 010 553 3434 tai 050 358 8746, etunimi.sukunimi@etera.fi
Viestintäpäällikkö Riitta Heinonen, p. 010 553 3404 tai 050 553 8409, etunimi.sukunimi@etera.fi

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera vakuuttaa kaikkien yksityisalojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Se huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Vakuutettuja Eteralla oli 150 000 alkuvuonna 2010. Eläkkeitä Etera maksoi 498 miljoonaa euroa 153 000 eläkkeensaajalle alkuvuonna 2010. Eläkevaroja turvaavia sijoituksia Eteralla on 5,3 miljardia euroa. Lue lisää osoitteesta etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.