Eläkevakuutusyhtiö Eteran alkuvuosi 2008: Vakuutusmyynti on kääntynyt voitolliseksi

Vakuutusmaksutulo 261 milj.€
Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin 450 milj. €
Sijoituksia oli käyvin arvoin 5 676 milj. € 30.6.
Vakavaraisuusaste oli 21,3 %
Vakavaraisuusasema 1,7
Sijoitusten tuotto - 5,8 %
Kokonaistulos - 460 milj. €.

Vakuutusmaksutuloa Etera sai tammi-kesäkuussa 261 miljoonaa euroa. Se oli 13 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden alkupuoliskolla. Tähän vaikutti se, että ensimmäisenä kilpailuun siirtymisvuonna 2007 Eterasta lähti paljon asiakkaita.

”Alkuvuonna 2008 vakuutusmyynti on ollut Eterassa voitollinen. Uusista vakuutuksista tuleva maksutulo on suurempi kuin lähteneiden”, Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä korostaa.

Etera siirtyi kilpailemaan asiakkaista muiden työeläkeyhtiöiden kanssa vuoden 2007 alusta. Nykyisin se vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Aiemmin se hoiti ainoana yhtiönä LEL-TaEL-eläketurvaa, mm. rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan sekä esiintyvien taiteilijoiden eläkkeitä.

Eteralla oli kesäkuun lopussa 17 320 TyEL-sopimusasiakasta. YEL-vakuutuksia oli 1 888. Eteran osuus koko työeläkealan uusista TyEL-vakuutuksista oli alkuvuonna 15 prosenttia ja uusista YEL-vakuutuksista 4 prosenttia.

”Päätoimialamme on edelleen rakennusala, mutta asiakaskuntamme on laajentunut myös palvelualoille ja teollisuuteen. Sopimusasiakkaiden lisäksi vakuutamme merkittävän määrän tilapäisiä työnantajia, esimerkiksi kotitalouksia”, Hemilä toteaa.

Eteralla oli vakuutettuja työntekijöitä alkuvuonna 177 000. Eläkettä se maksoi kesäkuun lopussa 155 656 henkilölle. Eläkehakemuksia tuli alkuvuodesta edellisvuotinen määrä, 6 720. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin 450 miljoonaa euroa. Kasvu oli 5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

”Huhtikuussa alkanut työeläkeotteiden jakelu on sujunut hyvin. Etera lähettää otteita peräti 500 000 ja valtaosa niistä on jo lähetetty. Yhteydenottoja on tullut odotettua vähemmän, vain 2 000”, Hemilä kertoo.


Kokonaisliikekulut pienenivät ja toimintaa on tehostettu

Eteran kokonaisliikekulut olivat kesäkuun lopussa 25 miljoonaa euroa. Ne pienenivät 14 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuosi 2007 oli Eteralle poikkeuksellinen. Liikekuluja nostivat TyEL:n voimaantuloon liittyvät kertaluonteiset menot. Henkilöstöä oli alkuvuonna keskimäärin 350, joka on 24 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. ”Panostamme edelleen toiminnan tehostamiseen ja hyvään palveluun”, Hemilä lupaa.


Etera on vakavarainen yhtiö

”Eteran vakavaraisuus on säilynyt hyvällä tasolla epävakaista sijoitusmarkkinoista huolimatta”, Hemilä korostaa. Toimintapääoma oli kesäkuun lopussa 1 018 miljoonaa euroa eli 21,3 % vastuuvelasta (vakavaraisuusaste). Toimintapääoma on se osa varallisuudesta, joka toimii sijoitustoiminnan riskipuskurina.

Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli kesäkuun lopussa 5 516 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 1,7. ”Vakavaraisuus mahdollistaa edelleen nykyisellä 30 prosentin osakepainolla turvatut tuotot”, toteaa sijoitusjohtaja Mika Pesonen. ”Kesäkuun jälkeen vahvistunut Yhdysvaltain dollarin kurssi ja öljyn hinnan lasku ovat parantaneet loppuvuoden osakenäkymiä. Korkosijoitustuottoja taas kohentavat ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen hellittäneet inflaatiopaineet.”


Sijoitustuotto miinuksella

Eteran kokonaistulos oli alkuvuonna 2008 miinuksella 460 miljoonaa euroa. ”Eteran tulosta painoi alkuvuoden sijoitustuotto, joka oli miinuksella 356 miljoonaa euroa”, Hemilä sanoo.

Eteran sijoitussalkun markkina-arvo laski edelliskesän 6 094 miljoonasta eurosta 5 676 miljoonaan euroon kesäkuun 2008 lopussa. Noteerattujen osakkeiden osuus salkusta oli 31,9 prosenttia ja joukkovelkakirjalainojen osuus 39,6 prosenttia. Kiinteistöjen osuus nousi 15,9 prosenttiin. Absoluuttisen tuoton sijoituksia oli 5,1 prosenttia ja pääomasijoituksia 3,3 prosenttia. Lainasaamisia oli 3,5 prosenttia ja muita rahoitusmarkkinavälineitä ja talletuksia 0,7 prosenttia.

Eteran sijoitustuotto oli tammi-kesäkuussa miinuksella 5,8 prosenttia. Siihen vaikutti se, että kesäkuussa sijoitussalkun tuotto jäi miinukselle peräti 4,4 prosenttia. ”Ensimmäistä vuosineljännestä leimasivat huolet Yhdysvaltain pankki- ja luottokriisin laajenemisesta. Toisella vuosineljänneksellä öljyn hinnannousu ja kiihtyvä inflaatio lisäsivät riskejä niin osake- kuin korkomarkkinoilla”, Pesonen kuvaa.

Lainakysyntä lisääntyi. Lainoja oli kesäkuun lopussa 198 miljoonaa euroa, mikä oli noin 30 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden lopussa. Ne tuottivat omaisuusluokista alkuvuonna parhaiten, 2,5 prosenttia.

Korkosijoitusten (2 484 milj. euroa) tuotto jäi vuoden alkupuoliskolla negatiiviseksi (-1,2 %) korkojen nousun ja luottoriskimarginaalien levenemisen vuoksi. Valtion joukkolainat tuottivat heikosti korkean inflaation vuoksi. Inflaatiosidonnaisten joukkovelkakirjojen kysyntä oli voimakasta ja ne tuottivat rahamarkkinasijoitusten ohella parhaiten.

Noteerattujen osakkeiden (1 812 milj. euroa) tuotto oli tammi-kesäkuussa miinuksella 15,4 prosenttia. Osakekurssit olivat kesäkuun lopussa maantieteellisestä alueesta riippuen 10-20 prosenttia vuodenvaihteen tasoa alhaisemmalla tasolla.

Absoluuttisen tuoton sijoitukset (289 milj. euroa) tuottivat -2,3 prosenttia.

Pääomasijoitukset (189 milj. euroa) tuottivat 0,7 prosenttia. Noteeraamattomien osakkeiden tuotto oli 8,0 prosenttia ja pääomarahastojen -2,3 prosenttia.

Kiinteistösijoitukset (901 milj. euroa) tuottivat 1,1 prosenttia. Rahoitusmarkkinoiden vaikeudet ja korkojen nousu ovat hiljentäneet kiinteistökaupan, mikä on lisännyt sijoittajien tuottovaatimuksia. Etera myi tammikuussa Satolle 111 asuntoa Vuosaaresta ja kesäkuussa Aberdeenin rahastolle Kiinteistö Oy Plaza Pianon Vantaalta. Kesäkuussa allekirjoitettiin sopimukset Kotkan Kauppakeskus Pasaatin osuuden myynnistä sekä Suomen Osatontti Ky:n omistusjärjestelyistä.


Tuloksen laskenta perustuu osittain arvioituihin lukuihin ja sisältää jonkin verran epävarmuutta. Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Eteran avainluvut ja graafit 1.1.-30.6.2008 löytyvät osoitteesta www.etera.fi

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit