Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä: Tilkka ei siirry Eteran leivissä eläkkeelle

”Olemme Eterassa Tilkasta yhtä innoissamme kuin hevosmies maineikkaasta ravuristaan”, Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä hymyilee. Tilkka on arvokas paitsi arkkitehtuuriltaan myös historiansa ja tarinoidensa vuoksi. ”70-vuotias kaunotar ei Eteran leivissä suinkaan siirry eläkkeelle, vaan jatkaa hienoa työuraansa”, Hemilä lupaa.

Etera on kaavaillut entistä Keskussotilassairaala Tilkkaa vanhusten palvelutaloksi. Sitä on tarkoitus vuokrata myös lääkäri- ja hoivapalvelujen yrityksille. Sairaalahuoneet muutetaan asuinkelpoisiksi, ja ne saavat oman kylpyhuoneen. Alempiin kerroksiin tulee palveluita: ravintola, kioski sekä hoiva- ja kuntoutustiloja talon asukkaille ja muille asiakkaille.

Hemilä korostaa pitävänsä tärkeänä, että rakennushistoriallisesti tärkeä kohde saneerataan ja saadaan arvoiseensa käyttöön. Hän pitää Tilkkaa myös erinomaisena sijoituskohteena. Liikenteellisesti Tilkka sijaitsee keskeisellä paikalla aivan Mannerheimintien kupeessa. ”Tilkkaa voi maineensa puolesta kutsua brändiksi. Tästä syystä uskomme, että Tilkka kiinnostaa hoiva- ja terveydenhoitoalan yrityksiä. Ensimmäiset vuokrasopimukset allekirjoitettaneen heti alkuvuodesta 2007.”

”Tilkka on monilta osin edelleen yllättävän toimiva ja uudenaikainen. Tilkan ja sen laajennusosan suunnitelleen arkkitehti Olavi Sortan ratkaisut ovat kestäneet hienosti ajan hammasta”, Hemilä kuvailee.

Tilkka on säilynyt pääosin alkuperäisessä kunnossa

Tilkka kuuluu Museoviraston suojelukohteisiin. Vuonna 1936 valmistunut päärakennus on kulttuuri- ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus, jonka saneerauksessa tulee noudattaa museoviraston ohjeistuksia. Myös vuonna 1965 valmistunut laajennusosa on kaupunkikuvallisesti arvokas suojeltava rakennuksen osa.

Tilkan pääsisäänkäyntiä hallitsee Ragnar Ypyän suunnittelema mittava reliefi: Hyvän ja pahan taistelu. Tilkan torniosan sisätilat – aula, porrashuone, hissit, käytävät ja huonejako – ovat pääosin alkuperäisessä kunnossa. Tilkassa on säilynyt monia hienoja yksityiskohtia kuten ovet, painikkeet, ikkunat ja ilmastointi.

Etera käynnistää Tilkan tarinatalkoot

”Meistä eteralaisista tarinatalkoiden käynnistäminen on sopiva kunnianosoitus arvokkaalle ja historialliselle kiinteistölle ja sen aiemmalle tehtävälle sotilassairaalana. Samalla haluamme huomioida vuonna 1936 valmistuneen rakennuksen 70-vuotisjuhlan”, Hemilä kertoo.

”Tilkkaan liittyy miljoonia muistoja. Näillä käytävillä ovat kulkeneet niin viime sotien kuin viime vuosienkin sotilaat, heidän läheisensä sekä Tilkan henkilökunta. Uskomme, että heidän tarinoidensa kuuleminen nostaa edelleen Tilkan arvoa Suomen ja Helsingin historiassa. Tänä vuonna 70 vuotta täyttänyt Tilkka on tarinatalkoonsa ansainnut”, Kalevi Hemilä toteaa.

Etera osti Tilkan marraskuussa 2006

Eteran omistukseen Tilkka siirtyi marraskuussa Senaatti-kiinteistöiltä valtioneuvoston annettua kaupalle vahvistuksen. Eläkevakuutusyhtiö Etera on merkittävä kiinteistösijoittaja sekä toimitila- että vuokra-asuntomarkkinoilla etenkin pääkaupunkiseudulla. Kiinteistösijoitusten osuus Eteran koko sijoitussalkusta on kymmenisen prosenttia. Kiinteistösijoituksia oli kesäkuun lopussa käyvin arvoin 557 miljoonaa euroa 5,5 miljardin euron sijoitusomaisuudesta.

Tilkan saneeraushanke on varsin mittava. Noin 12 000 m2 saneerauksen päätoteuttaja on rakennusliike Oy Alfred A. Palmberg Ab. Saneerausprojekti on rakennus- ja LVIS-teknisesti erityisen vaativa, koska Tilkka on rakennustaiteellisesti arvokas kohde. Rakennuksen vanhin ja korkein osa on valmistunut vuonna 1936. Keskussotilassairaalana Tilkka ehti toimia 70 vuotta.


OHJEET TILKAN TARINATALKOIHIN OSALLISTUMISEEN

Tilkan tarinoita voidaan julkaista Tilkalle perustettavilla nettisivuilla sekä Eteran julkaisuissa. Tarina-aineisto arkistoidaan tutkimuskäyttöön. Tarinatalkoot kestävät vuoden 2007 loppuun saakka.

Tarinatalkoihin osallistujien kesken arvotaan kolme kylpylälomaa kahdelle.

Tilkkaan liittyy niin surullisia ja kuin hauskojakin tarinoita. Muistot voivat liittyä omaan tai läheisen sairaala-aikaan potilaana tai työntekijänä. Meitä kiinnostaa myös Tilkka rakennuksena ja Helsingin maamerkkinä.

Tarinoita Tilkasta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen tilkka@etera.fi tai
Tilkka / Eläkevakuutusyhtiö Etera, PL 20, 00241 Helsinki.

Ohjeet Tilkan tarinatalkoihin osallistumiseen

• Merkitse kirjoituksen alkuun henkilö- ja yhteystietosi: nimi, koulutus ja ammatti (myös entiset), syntymäaika ja -paikka, osoite ja muut yhteystiedot. Mikäli tarinan kannalta on oleellista, kerro myös oma tai sen henkilön, jota tarina koskee, sotilasarvo, palveluspaikka ja –aika.
• Voit lähettää tarinasi sähköpostilla osoitteeseen tilkka@etera.fi. Mikäli kirjoitat paperille, kirjoita tavalliselle A4-arkille vain paperin toiselle puolelle. Jätä vasempaan reunaan n. 4 cm sidontavaraa.
• Jotta voimme julkaista tarinasi Eteran julkaisuissa sekä arkistoida sen tutkimuskäyttöä varten, tarvitsemme kirjallisen suostumuksesi. Kirjoita sähköpostin tai kirjeen alkuun: Annan suostumukseni tarinan julkaisuun ja arkistointiin SKS:n kansanrunousarkistoon.
• Mikäli et halua, että tarinaasi kerrotaan Eteran julkaisuissa, ilmoita siitä erikseen. Tällöin tarina luovutetaan vain tutkimuskäyttöön.

Taustatiedot kerätään, jotta aineistoa voitaisiin mahdollisimman laajasti analysoida tutkimuskäytössä. Taustatietoja ei käytetä eikä luovuteta muihin tarkoituksiin. Ohjeet perustuvat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran käytäntöihin.


KESKUSSOTILASSAIRAALA TILKKA PÄHKINÄNKUORESSA

TILKAN SANEERAUS 2007-2008

• Suomen valtio myi Tilkan Eteralle 8,8 miljoonalla eurolla marraskuussa 2006.
• Tilkan saneerauskustannusten arvioidaan olevan 20–30 miljoonaa euroa.
• Rakennustyöt alkavat vuonna 2007 ja valmistuvat kesällä 2008.
• Tilkan saneerauksen päätoteuttaja on rakennusliike Oy Alfred A. Palmberg Ab.
• Arkkitehtitoimisto Schulman Oy tekee parhaillaan Museovirastolle ja Senaatti-
kiinteistöille Tilkan rakennushistoriaselvitystä.
• Etera neuvottelee tilojen vuokraamisesta hoiva- ja terveydenhoitoalan yrityksille.
• Tavoitteena on löytää vuokralaisiksi yrityksiä, jotka tarjoaisivat vanhusten hoivapalvelua sekä muuta terveydenhoitoalan palvelua. Myös leikkaussalitoiminnan jatkuminen on tavoitteena.
• Näiden lisäksi Tilkkaan voi tulla näitä palveluja täydentäviä vuokralaisia kuten ravintola ja fysikaalinen hoitolaitos.

TILKAN HISTORIAA

• Tilkan päärakennus valmistui vuonna 1936 ja sen laajennus vuonna 1965.
• Tilkan ja sen laajennuksen suunnitteli Suomen Puolustusministeriön rakennusosaston arkkitehti Olavi Sortta.
• Alussa Tilkassa oli 360 vuodepaikkaa, mutta sodan aikaan sisään pystyttiin ottamaan jopa 400 potilasta. Viime vuosina vuodepaikkoja oli enää 110.
• Tilkka-nimeä käytettiin jo paikalla aiemmin sijainneesta Tilkan lepokodista. Sen oli perustanut noin vuonna 1906 suomalaisuusmies Taavetti Laitinen. Laitinen myi toiminnan valtiolle vuonna 1913.
• Tilkan arvellaan saaneen nimensä ruotsinkielen paikallismurteen sanasta ’tilk’, eli peltotilkku.
• Toisen teorian mukaan kyseessä on vanha hämäläinen paikannimi kuten nykyisellä Vantaalla Veromiehenkylässä vanha tilusnimi Tilcko ja Klaukkalassa Tilkka-niminen talo.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit