Eläkeyhtiö Etera ja Teollisuussijoitus osallistuvat Kevitsan kaivoshankkeen osakeantiin

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Suomen Teollisuussijoitus Oy ovat solmineet esisopimuksen osallistumisesta Scandinavian Minerals Ltd:n suunnattuun osakeantiin yhteensä noin 20 miljoonalla eurolla. Kaikkiaan 27 miljoonan euron annilla rahoitetaan Kevitsan kaivosprojektia. Kaivostoiminnan on tarkoitus alkaa vuonna 2010.

Kevitsan monimetalliesiintymä sijaitsee Itä-Lapissa Sodankylän kunnan alueella. Kaivostoiminnan tarkoituksena on tuottaa nikkeli- ja kuparirikasteita. Kaivoksesta arvioidaan louhittavan malmia noin 5 miljoonaa tonnia vuodessa.

”Kevitsa on Eteralle oivallinen pitkän ajan sijoitus. Sijoitustuoton lisäksi tuemme alueellisesti suurta rakennushanketta ja luomme työpaikkoja”, toteaa Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä. Kaivoksen odotetaan työllistävän noin 200 henkeä.

"Sijoituksemme Scandinavian Mineralsiin on osa Teollisuussijoituksen kaivossijoitusohjelmaa ja tuo uuden lupaavan yhtiön sijoitussalkkuumme. Näin varmistamme yhdessä kotimaisten sijoittajien kanssa Kevitsan kaivosprojektin etenemisen", kommentoi johtaja Kimmo Viertola Teollisuussijoituksesta.

Kevitsa Mining Oyn toimitusjohtaja Krister Söderholm kertoo, että Kevitsan kaivoshanke etenee hyvin. Investoinnit infrastruktuuriin, kuten teiden ja siltojen rakentaminen, ovat alkamassa. Myös kaivoksen johtoryhmä on rekrytoitu. ”Sodankylän kunnan ja Lapin tuki ja yhteistyö on ollut erinomaisen tärkeää. Tavoitteena on ison ja pitkäaikaisen Kevitsan monimetallikaivoksen avaaminen vuoden 2010 alussa.”

Private placement -järjestelyyn osallistui myös ryhmä suomalaisia rahastoja sekä
instituutio- ja yksityissijoittajia, joista valtaosa United Bankersin asiakkaita. United Bankers -konserni on arvostettu suomalainen arvopaperivälitys- ja varainhoitopalveluita tarjoava yritys.
UB on jo usean vuoden ajan ollut sijoittajana Scandinavian Mineralsissa ja toimi kaupassa yrityksen neuvonantajana.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit