Eläkeyhtiö Etera on Aivosäätiön yhteistyökumppani: Toimivat aivot ovat kallisarvoinen pääoma

Yksi tärkeimpiä työkykyyn vaikuttavia tekijöitä on aivojen hyvä kunto. Etera tukee yrityksiä ja vakuutettuja työterveyden ja työkyvyn ylläpidossa. Mitä varhemmin työssä jaksamista uhkaaviin ja työkyvyttömyyteen johtaviin tekijöihin puututaan, sitä varmemmin niihin pystytään vaikuttamaan. ”Yhteistyöllä syntymässä olevan Aivosäätiön kanssa Etera on mukana edistämässä aivotutkimusta ja tutkimustulosten monipuolista hyödyntämistä,” kertoo Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä. ”Mitä useampi toimija saadaan puhaltamaan yhteen hiileen, sitä laajemmat vaikutukset neuroalan yhteistyöllä on suomalaisten aivojen hyvinvointiin.”

Aivot ovat ihmisen tärkein työkalu. Aivosairauksien ja aivojen toimintahäiriöiden merkitys sekä kansantaloudelliselta että inhimilliseltä kannalta on valtava. Tarkkoja kustannuksia on mahdotonta edes arvioida. ”Eläkevakuutusyhtiölle on merkittävää jo tehtävänsä kannalta aivosairauksien vaikutus työkykyyn,” painottaa Kalevi Hemilä.

Etera kantaa huolta vakuuttamiensa työntekijöiden työhyvinvoinnista. Työntekijälle työssä viihtyminen ja pidempi työura merkitsevät elämänlaatua ja myöskin aikanaan parempaa eläkettä. Yrityksille ammattitaitoiset työntekijät ovat kallisarvoisia ja heistä halutaan pitää kiinni. Toisaalta myös vaillinainen työkyky, sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys aiheuttavat yrityksille suuriakin kustannuksia. ”Terveydestä ja hyvästä työkyvystä hyötyvät kaikki osapuolet. Tosiasia on myös, että yhteiskunnalle koituu merkittäviä säästöjä ennaltaehkäisevästä terveystyöstä,” Hemilä toteaa.

Aivotutkimuksen uusia tuulia tuo tutuksi meneillään oleva Kansainvälinen Aivoviikko. Eteran ylilääkäri, neurologi Juhani Juntunen kertoo Mediatorilla torstaina 15.3. klo 11.30-11.45 aiheesta Aivojen huolto. ”Parhaalla mahdollisella tavalla toimivia aivoja tarvitaan sekä fyysisessä työssä että yhä lisääntyvässä tietotyössä. Ihmisen työkyky ei saa kaatua siihen, että aivoja kohdellaan välinpitämättömästi. Aivoja ei saa tietoisesti altistaa kemiallisille tai fyysisille vaaroille. Haittavaikutuksensa on myös liiallisella informaatiokuormalla,” kertoo ylilääkäri, neurologi Juhani Juntunen. ”Aivoja kannattaa kohdella hellävaroen ja huoltaa mielekkäällä ja sopivasti virikkeitä antavalla tavalla. Aivot ovat pääoma, jota kannattaa huoltaa.”

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit