Etera myi kiinteistön Vantaalta ja sijoitti CapMan Oyj:n kiinteistöpääomarahastoon

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera allekirjoitti 20.6.2005 yhtenä institutionaalisena sijoittajana CapMan Oyj:n tytäryhtiö CapMan Real Estate Oy:n kanssa sopimuksen kiinteistöpääomarahaston CapMan Real Estate I Ky:n perustamisesta. Samassa yhteydessä Etera myi perustetulle rahastolle omistamansa 50 %:n osuuden Kiinteistö Oy Pakkalanrinteestä eli ns. Vantaa Retail Parkista Kehä III:n varrelta. Eteran kiinteistösijoitusten arvo käyvin arvoin on noin 540 miljoonaa euroa, mikä on noin 11 prosenttia Eteran koko sijoituskannasta. Kiinteistösijoitusten tuotto käyvin arvoin oli viime vuonna 6,4 prosenttia. Se ylitti valmiiden kiinteistöjen tuottoa mittaavan Kti-tuottoprosentin, joka oli 5,6. Lisätiedot: kiinteistöjohtaja Timo Sotavalta, Etera, p. 010 553 3637 tai 040 732 5577, timo.sotavalta@etera.fi

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Tilaa

Liitteet & linkit