Etera on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Etera on allekirjoittanut joulukuussa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) ja se on liittynyt Finland Green Building Council`in (FIGBC) jäseneksi.

 ”Sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen korostuu aiempaa vahvemmin Eteran sijoituskohteita valittaessa. Toimimme jatkossa myös aiempaa aktiivisempana omistajana”, Eteran sijoitusjohtaja Jari Puhakka sanoi.
 
YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoitus edellyttää, että Etera sitoutuu kehittämään ja ottamaan huomioon entistä enemmän vastuullisuutta sijoituspäätöksissään. Tähän kuuluvat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa sekä omistajapolitiikka.
 
”Vastuullisuusperiaatteiden noudattaminen sijoitustoiminnassa merkitsee aiempaa tarkempaa riskienanalysointia ja yllätystekijöiden vähenemistä”, Puhakka sanoi.

Green Building Council (FIGBC) tekee työtä kiinteistö- ja rakennusalalla kestävän kehityksen lisäämiseksi. Eteralla on lähes 800 miljoonan euron kiinteistösalkku ja se rakennuttaa jatkuvasti uusia kiinteistöjä, joissa panostetaan energia- ja ympäristötehokkuuteen. ”On luonnollista, että kuulumme jäsenenä yhdistykseen, joka edistää kestävää kehitystä koko rakennusympäristössä”, Puhakka sanoi.

”Kiinteistöjen sertifiointi yhtenäistää toimintatapoja ja on osoitus siitä, että rakentamisessa ja suunnittelussa on kiinnitetty monipuolisesti huomiota kohteen energia- ja ympäristötehokkuuteen. Tätä arvostavat myös talojen käyttäjät.”

Etera omistaa 25 prosentin osuuden Kauppakeskus Sellosta, joka sai Leed-sertifikaatin tänä vuonna. Leed sertifikaattia on haettu myös Seinäjoelle alkuvuodesta valmistuvalle Maaseutuvirastolle, jota Etera rakennuttaa.
 
Finland Green Building Councilin (FIGBC) tavoitteena on edistää kestävää kehitystä kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnassa. Sen tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä keskustelun aktivointi.

Etera on vahvistanut sijoitustoimintaansa nimittämällä KTM Malin Ringwallin yritysrahoitukseen varainhoitajaksi. Hänen vastuualueenaan on myös vastuullisen sijoittamisen kehittäminen. Hän on aikaisemmin työskennellyt useita vuosia osakeanalyytikkona Lontoossa sekä kotimaisen sijoitusyrityksen strategisessa suunnittelussa. Malin Ringwall on ollut kehittämässä ja implementoimassa vastuullisen sijoittamisen periaatteita aikaisemmissa tehtävissään. Hän on myös suorittanut vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä opintoja Helsingin Kauppakorkeakoulussa. Ringwall aloittaa Eterassa 10.1.2011.

Lisätietoja:
Sijoitusjohtaja Jari Puhakka, Etera, p. 050 358 8746
Kiinteistöjohtaja Timo Sotavalta, p. 040 732 5577

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera vakuuttaa yksityisalojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Se huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Se maksaa eläkkeitä vuonna 2010 noin miljardi euroa 153 000 henkilölle. Etera sijoittaa eläkevarat tuottavasti, ja sijoittamisessa korostuu vastuullisuus. Syyskuun lopussa Eteralla oli eläkevaroja turvaavia sijoituksia 5 330 miljoonaa euroa. Niistä 765 miljoonaa euroa oli kiinteistösijoituksia.  www.etera.fi

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.