Etera teki rakennusalalle oman työhyvinvointioppaan

Eläkevakuutusyhtiö Etera julkaisee 12.12.2007 ensimmäisen rakennusalaa varten laaditun työhyvinvoinnin käsikirjan. Yritysten johdolle ja esimiehille suunnattu opas tarjoaa tietoa ja käytännön työkaluja työyhteisön ja sen hyvinvoinnin kehittämiseen.

Rakennetaan työkuntoa -opas on syntynyt yhteistyössä rakennusalan ESR-kehittämishankkeen kanssa. Etera vastasi hankkeen työhyvinvointiosiosta, jossa oli mukana 33 rakennusalan yritystä Lounais-Suomesta. Yritysten työhyvinvoinnin tilaa kartoitettiin haastatteluilla, joista koostettiin analyysit ja suunnitelmat jatkoa varten. Yrityskohtaiset haastattelut ja analyysit teki työyhteisöjen kehittäjä Teija Heroja Vivate Oy:stä.

Työn pohjalta laadittu Rakennetaan työkuntoa -opas kertoo, millaisista tekijöistä yrityksen työkunto rakentuu ja miten omalla työmaalla laitetaan palaset paikoilleen.


Selkeän mallin avulla helpommin kiinni ongelmiin

”Oppaassa käytetty nelikenttämalli on selkeä tapa hahmottaa työhyvinvointia”, kertoo työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Tarja Kostiainen Eterasta. ”Malli jäsentää kokonaisuutta, josta muuten voi olla vaikea saada otetta. Nelikentän avulla on helppo löytää työhyvinvoinnin ongelmakohdat ja päästä kiinni niiden ratkaisemiseen.”

Yksilön ja yhteisön työkunnon, johtamisen sekä yksilövastuun kautta työhyvinvoinnin kokonaisuutta valottava malli on kehitetty Eterassa, ja se perustuu yli 40 vuoden aikana työhyvinvointihankkeista ja -tutkimuksesta kertyneeseen tietoon.

ESR-hankkeeseen liittyvässä testausvaiheessa rakennusalan yritykset sovelsivat oppaan antia tilanteeseensa. ”Termit ja oppaan rakenne toimivat loistavasti”, toteaa työpajoja vetänyt työhyvinvoinnin asiantuntija Sirpa Arffman Eterasta. Konkreettisen toimintamallin lisäksi käsikirjan selkeä arkikieli sai testaajilta kiitosta.


Rakennusalan ESR-hanke on laaja kokonaisuus

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukema rakennusalan henkilöstön osaamisen ja yritysten toimintojen kehittämisprojekti käynnistyi vuonna 2006. Nyt julkaistava rakennusalan työhyvinvointiopas on osa tämän vuoden lopussa päättyvää kokonaisuutta.

Kaksivuotisen hankkeen kohderyhmänä ovat olleet talonrakennus- ja maarakennusyritykset ja niiden kanssa toimivat erikoisurakoitsijat Lounais-Suomessa. Rakennusteollisuus RT:n johtamaa hanketta ovat olleet rahoittamassa Varsinais-Suomen TE-keskus, Eläkevakuutusyhtiö Etera sekä hankkeeseen osallistuneet yritykset.Tiedotustilaisuus 12.12. klo 12

Uusi rakennusalan työhyvinvointiopas julkistetaan 12.12. klo 12. Tiedotustilaisuus järjestetään ravintola Suomalaisessa Pohjassa (Aurakatu 24 A, Turku) ja tilaisuudessa tarjotaan lounas.Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit