Eteralle ensimmäinen vaalivaliokunta

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 22.11. yhtiöjärjestyksen mukaisesti vaalivaliokunnan. Kuusijäseninen vaalivaliokunta valittiin nyt Eteralle ensimmäisen kerran.

Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eteran hallintoneuvoston puheenjohtaja Antero Saarilahti ja varapuheenjohtajaksi Eteran hallituksen jäsen Matti Tukiainen.

Eteran vaalivaliokunnan jäsenet:

- hallintoneuvoston puheenjohtaja Antero Saarilahti, hallintojohtaja, YIT Oyj
- hallituksen puheenjohtaja Lasse Johansson, toimitusjohtaja, Hartela
- hallituksen jäsen Mikko Nyyssölä, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
- hallituksen jäsen Matti Tukiainen, johtaja, Suomen Ammattiliittoen Keskusjärjestö SAK ry
- hallintoneuvoston jäsen Tom Pohjolainen, hallituksen jäsen, Toimihenkilöunioni TU ry
- hallintoneuvoston jäsen Yrjö Taivainen, yksikönjohtaja, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Vakuutuksenottajia edustavien hallintoneuvoston jäsenten ehdotuksesta Eteran vaalivaliokuntaan valittiin Antero Saarilahti, Lasse Johansson ja Mikko Nyyssölä.

Vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdotuksesta vaalivaliokuntaan valittiin Matti Tukiainen, Tom Pohjolainen ja Yrjö Taivainen.


Vaalivaliokunnan tehtävät

Vuoden 2007 alussa voimaan tullut lainmuutos edellyttää, että työeläkevakuutusyhtiöillä on vaalivaliokunta. Vaalivaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle esityksen Eteran hallintoneuvoston jäsenistä sekä heidän palkkioistaan ja hallintoneuvostolle esityksen hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan.

Vuosittain valittavaan vaalivaliokuntaan kuuluu kuusi hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä, joiden tulee olla yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä. Puolet vaalivaliokunnan jäsenistä valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdottamista henkilöstä.


Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit