Eteran alkuvuosi: taantuma vaikutti maksutuloon

”Sijoitustuottomme paranivat alkuvuonna, mutta markkinatilanne oli edelleen haastava. Eteran vakuutusmaksutulo pieneni tammi-kesäkuussa ennen kaikkea taantuman vuoksi”, Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä kertoi.

• Vakuutusmaksutulo 239 milj. euroa • Sijoitusten markkina-arvo 4 846 milj. euroa, tuotto 2,6 % • Eläke- ja kuntoutuskulut 485 milj. euroa • Vakavaraisuusaste 13,9 % ja vakavaraisuusasema 2,4 • Kokonaistulos -8 milj. euroa • Vakuutettuja työntekijöitä 156 000 ja yrittäjiä 3 374, eläkkeensaajia 154 944 Etera sai vakuutusmaksutuloa tammi-kesäkuussa 239 miljoonaa euroa. Se oli 9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden alkupuoliskolla. ”Rakennusala on edelleen vakuuttamistamme toimialoista suurin. Siellä työllisyystilanne on selvästi heikentynyt”, Kalevi Hemilä kommentoi. Eteran 4,8 miljardin euron sijoitukset tuottivat alkuvuonna 2,6 prosenttia. Eteran kokonaistulos oli tammi-kesäkuussa -8 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden tammi-kesäkuussa oli -460 miljoonaa euroa. Uusien vakuutusten myynti vilkastui Vakuutusten uusmyynnissä Etera kasvatti osuuksiaan edellisvuodesta. ”Saimme alkuvuonna uusia TyEL- ja YEL-vakuutuksia selvästi markkinaosuuttamme enemmän”, Hemilä mainitsee. Eteran osuus uusien TyEL-vakuutusten myynnistä oli alkuvuonna 17 prosenttia (14 % v. 2008 aikana) ja YEL-vakuutusten myynnistä 9 prosenttia (7 % v. 2008 aikana). Etera teki alkuvuonna kaikkiaan 1 789 uutta TyEL-vakuutussopimusta. Uusia YEL-vakuutussopimuksia Etera solmi 1 031 yrittäjän kanssa. ”Vakuutusten siirtoliike on myös tasaantunut. Vakuutusmaksutulo on tasapainossa eli Eteraan tullutta ja Eterasta siirtynyttä maksutuloa oli alkuvuonna saman verran”, Hemilä kertoi. TyEL-sopimusasiakkaita Eteralla oli kesäkuun lopussa 16 100. Lisäksi TyEL-maksuja maksoi alkuvuonna tilapäisesti 19 500 asiakasta. YEL-vakuutuksia oli 3 374. Vakuutettuja työntekijöitä oli alkuvuonna 156 000 ja eläkkeensaajia 154 944. Suuret ikäluokat hakevat vanhuuseläkettä Suuret ikäluokat näkyivät eläkehakemustilastoissa. Vanhuuseläkehakemusten määrä kasvoi 26 prosenttia edellisvuoden alusta ja osa-aikaeläkehakemusten määrä 35 prosenttia. Eläkehakemuksia tuli Eteraan alkuvuonna 6 545, mikä oli 3 prosenttia edellisvuoden alkua vähemmän. Joka kolmas eläkkeenhakija haki Eterasta työkyvyttömyyseläkettä, vaikka hakemusten määrä vähenikin alkuvuonna 18 prosenttia. Vanhuuseläkkeen hakijoista 90 prosenttia on saanut ensin joko työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä. Eteran vakuutetut siirtyvät eläkkeelle keskimäärin 57-vuotiaina eli pari vuotta aiemmin kuin Suomessa yleensä. ”Työurien pidentäminen on välttämätöntä. On tärkeää panostaa työpaikoilla työhyvinvointiin ja työkyvyttömyyden ennalta ehkäisyyn”, Hemilä painotti. Uusia eläkkeitä Etera myönsi alkuvuonna 5 094 kappaletta. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi alkuvuonna 485 miljoonaa euroa, mikä oli 8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2008 alkupuoliskolla. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavia eläkkeitä varten Etera sai 169 miljoonaa euroa. Työeläkeotejakelut ovat parhaillaan käynnissä. Etera lähettää tänä vuonna kaikkiaan 426 000 työeläkeotetta. Vakavaraisuus on turvaavalla tasolla Eteran vakavaraisuusaste oli 13,9 prosenttia ja vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku 2,4. Toimintapääoma oli kesäkuun lopussa 620 miljoonaa euroa. Se toimii sijoitustoiminnan riskipuskurina. Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli 4 897 miljoonaa euroa. Sijoitukset tuottivat 2,6 prosenttia Kesäkuun lopussa Etera sijoitusten markkina-arvo oli 4 846 miljoonaa euroa. Sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 2,6 prosenttia (-17,0 % vuonna 2008). ”Sijoitustuottomme nousivat viime vuoden lopun pakkaslukemista, mutta alkuvuosi oli silti haastava”, Eteran sijoitusjohtaja Mika Pesonen totesi. Eteran sijoituksista 63 prosenttia oli korkosijoituksia, 19 prosenttia osakesijoituksia ja 16 prosenttia kiinteistösijoituksia. Muita sijoituksia (absoluuttisen tuoton sijoituksia ja hyödykesijoituksia) oli 2 prosenttia. Korkosijoitukset (3 030 milj. €) tuottivat 3,6 prosenttia, osakesijoitukset (927 milj. €) 2,5 prosenttia ja kiinteistösijoitukset (788 milj. €) 1,5 prosenttia. Muiden sijoitusten (101 milj. €) tuotto oli -6,4 prosenttia. Paras tuotto noteeratuista osakkeista Parhaiten alkuvuonna tuottivat noteeratut osakkeet, 6,1 prosenttia. Noteerattuja osakkeita Eteralla oli kesäkuun lopussa 720 miljoonalla eurolla. Noteeraamattomat osakesijoitukset (48 milj. €) tuottivat 3,1 prosenttia. Private equity –sijoitusten (159 milj. €) tuotto oli -14,8 prosenttia. TyEL-takaisinlainojen kysyntä kasvoi edelleen Joukkovelkakirjalainat (2 382 milj. €) tuottivat 3,9 prosenttia. Lainasaamisia Eteralla oli kesäkuun lopussa 464 miljoonaa euroa. Ne tuottivat 2,0 prosenttia. Lainakanta kasvoi alkuvuoden aikana 51 prosenttia. Valtaosa kasvusta tuli TyEL-takaisinlainojen korkealle kivunneesta kysynnästä. Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (185 milj. €) tuottivat 1,8 prosenttia. Absoluuttisen tuoton sijoituksia oli kesäkuun lopussa 90 miljoonaa euroa, ja niiden tuotto jäi -6,6 prosenttiin. Hyödykesijoitukset (11 milj. €) tuottivat 8,0 prosenttia. Kiinteistösijoituksista 1,5 prosentin tuotto Eteran 788 miljoonan euron kiinteistösijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 1,5 prosenttia. Lähes puolet kiinteistösijoituksista (46 %) oli toimitiloja. Kiinteistörahastosijoitusten osuus nousi 21 prosenttiin. Kesäkuun lopussa Etera myi Espoon Keilaniemestä Swing Life Science Centerin kaikki viisi toimistotaloa saksalaiselle Commertz Realille. Eteran omistaman Tilkan peruskorjaus valmistui kesäkuussa. Entinen keskussotilassairaala peruskorjattiin hoiva- ja hyvinvointipalvelukeskukseksi. ”Panostamme hoivakotien ja senioriasuntojen rakennuttamiseen. Kohteita on rakenteilla eri puolilla Suomea”, Hemilä kertoi. Osavuositulokseen liittyvät avainluvut ja graafit löytyvät osoitteesta etera.fi. Etera julkistaa vuoden 2009 tilinpäätöstietonsa maaliskuussa 2010.

Avainsanat:

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Tilaa