Eteran hallintoelimissä muutoksia 1.1.2007

Keskinäiselle Eläkevakuutusyhtiölle Eteralle valittiin 23.11.2006 uuden yhtiöjärjestyksen mukaiset hallintoelimet. Uusi yhtiöjärjestys tulee voimaan 1.1.2007.

Hallintoneuvosto

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi kokouksessaan uuden yhtiöjärjestyksen mukaisen hallintoneuvoston. Eteran hallintoneuvoston jäsenmäärä vähenee 32:sta 28:aan. Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin Henrik Eklund Lemminkäinen Oyj, Kimmo Hovi Hovin tila, Veli Hyyryläinen Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy, Matti Karjula Stora Enso Oyj, Raimo Kronström Kronström Oy Ma-Kron, Kalervo Matikainen Lohja Rudus Oy, Timo Nieminen SRV Yhtiöt Oyj, Olli Peltola Puu- ja erityisalojen liitto, Antti Peltoniemi Peab Seicon Oy, Tom Pohjolainen Toimihenkilöunioni, Juhani Salmela AKT, Eija Sorjamaa Raahen Rakennuskolmio Ky ja Tom Wallden Kenno-Rakenne Oy.

Hallintoneuvoston muita jäseniä ovat Markus Ainasoja Rakennusliitto, Sture Fjäder Suomen Ekonomiliitto, Markku Houni UPM-Kymmene Oyj, Ari Hämäläinen Puutavarankuljetus Hämäläinen, Pertti Karjalainen MedOne Oy, Jukka Lahtinen NCC Rakennus Oy, Jari Lanki Skanska Oy, Pertti Lehtomäki Veljekset Lehtomäki Oy, Harri Lemmetti Yleisradion eläkesäätiö, Hans Martin Finnsteve Oy Ab, Ilkka Pensola Oy Polarartistit Ab, Kauko Rautiainen Elinkeinoelämän Keskusliitto, Antero Saarilahti YIT Oyj, Rauni Söderlund Ammattiliitto Suora ja Yrjö Taivainen Tekniikan Akateemisten Liitto.

Hallitus

23.11.2006 kokoontunut hallintoneuvosto valitsi uuden yhtiöjärjestyksen mukaisen hallituksen. Hallituksen kokoonpano supistuu vuoden alusta 16:sta varsinaisesta jäsenestä 12:een. Varajäsenien määrä vähenee 16:sta neljään. Hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jukka Antila Suomen Varamiespalvelu Oy, Lasse Johansson Rakennusosakeyhtiö Hartela, Matti Koskenkorva Panostaja Oyj ja Kari Savolainen Steveco Oy. Uusia varajäseniä ovat Hannu Isotalo Lujatalo Oy ja Jukka Ovaska Lemminkäinen Oyj.

Hallituksen muita varsinaisia jäseniä ovat Kirsi Aaltio Sodexho Oy, Timo U. Korhonen NCC Rakennus Oy, Mikko Nyyssölä Elinkeinoelämän keskusliitto, Matti Peltola Koneyrittäjien Liitto ry, Veli-Matti Rekola Maaseudun Työnantajaliitto ry, Markku Salomaa STTK ry, Kyösti Suokas Rakennusliitto ry, Matti Tukiainen SAK ry ja varajäseniä Titu Järvenranta Insinööriliitto IL ry:stä ja Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat valitaan tammikuussa.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit