Eteran hallintoneuvostoon seitsemän uutta jäsentä

Eteran varsinainen yhtiökokous nimitti kokouksessaan 27.4.2005 yhtiön hallintoneuvostoon seitsemän uutta jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin myös vuoden 2004 tuloslaskelmat ja taseet, sekä myönnettiin vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2004. Lisäksi päätettiin takuupääoman korottamisesta.

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin Puu- ja erityisalojen liiton työehtosihteeri Jyrki Alapartanen, Rakennusliiton työehtotoimitsija Esko Auvinen, Suomen Ekonomiliiton neuvottelujohtaja Sture Fjäder, STTK:n edustajana rakennusmestari Ilkka Halinen, Puutavarankuljetus Hämäläisen liikenteenharjoittaja Ari Hämäläinen, MedOne Oy:n toimitusjohtaja Pertti Karjalainen ja Suomen Hotelli- ja Ravintolaliiton talouspäällikkö Jorma Vähärautio. Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Markus Ainasoja, Markku Houni, Lasse Johansson, Hannu Isotalo, Juhani Järvenpää, Matti Koskinen, Hannes Köykkä, Pekka Laakso, Jukka Lahtinen, Helena Lamponen, Pertti Lehtomäki, Harri Lemmetti, Hans Martin, Esko Murto, Jouni Nieminen, Jukka Ovaska, Pentti Palokangas, Ilkka Pensola, Raimo Rannisto, Kauko Rautiainen, Antti Rinne, Heikki Seila, Rauni Söderlund, Juha Vilanka ja Ari Wallenius. Eteran hallintoneuvostoon kuuluu enintään 32 jäsentä. Heidät valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain eroaa puolet. Jäsenistä ja heidän vähintään puolet valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä siten, että kummankin osapuolen ehdottamista henkilöistä valitaan yhtä monta jäsentä. Takuupääoman korotus Yhtiökokouksessa päätettiin korottaa Eteran takuupääomaa. Takuupääoman korotuksen tarkoituksena on tarjota yhtiöön sulautuneen Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan keskeisille vakuutuksenottajille mahdollisuus tulla yhtiön takuupääoman omistajiksi. Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Riitta Heinonen, 010 553 3404, 050 553 8409 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on uudistuva eläketurvan osaaja. Hoidamme ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutusta, kunnes työeläkelait TEL, LEL ja TaEL vuonna 2007 yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi, ja kilpailu avautuu. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Vuonna 2004 vakuutettuja työntekijöitä oli noin 260 000. Eteran maksutulo oli 636 miljoonaa euroa vuonna 2004. Lue lisää kotisivuiltamme www.etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit