Eteran hallitus vuosille 2009–2010 valittiin

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran hallintoneuvosto valitsi 19.11.2008 hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2009–2010.

Uudeksi jäseneksi Eteran hallitukseen valittiin va. neuvottelujohtaja, hallintojohtaja ja lakiyksikön johtaja Ari Kiiras Uusi Insinööriliitto UIL ry:stä. Eteran nykyisen hallituksen jäsen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n johtaja Matti Tukiainen siirtyy varajäseneksi.

Eteran nykyisen hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen Marja Aarnio-Isohanni (Esperi Care Oy), Jukka Antila (Suomen Varamiespalvelu Oy), Lasse Johansson (Rakennusosakeyhtiö Hartela), Timo U. Korhonen (NCC Rakennus Oy), Matti Koskenkorva (Panostaja Oyj), Mikko Nyyssölä (Elinkeinoelämän keskusliitto EK), Matti Peltola (Koneyrittäjien liitto ry), Veli-Matti Rekola (Maaseudun Työnantajaliitto ry), Markku Salomaa (STTK ry), Kari Savolainen (Steveco Oy) ja Kyösti Suokas (Rakennusliitto ry).

Varajäseninä jatkavat Hannu Isotalo (Lujatalo Oy), Markku Koponen (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) ja Jukka Ovaska (Lemminkäinen Oyj).

Eteran hallituksessa on 12 jäsentä ja neljä varajäsentä, jotka hallintoneuvosto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Eteran nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden lopussa. Uusi hallitus aloittaa toimikautensa vuoden 2009 alussa.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Tilaa

Liitteet & linkit