Eteran ja Helsingin kaupunginteatterin yleisötyöhanke vuoden ikään: teatteripalvelut kiinnostavat henkilöstöjohtoa

Syksyllä 2007 alkanut Eteran ja Helsingin kaupunginteatterin kaksivuotinen yleisötyöprojekti on erilaisille ryhmille suunnattu hanke. Sen tarkoituksena on tuoda teatteria lähemmäksi erityisesti lapsia ja ikäihmisiä.

Eteran asiakasjohtajan Hannu Säterin mukaan puolessa välissä olevasta yleisötyöprojektista on saatu paljon myönteistä palautetta. Vuoden aikana olleet projektit ovat sujuneet hyvin, ja yhteistyökumppanina Etera on päässyt myös itse seuraamaan teatterin tekemistä. Säteri kertoi Eläkevakuutusyhtiö Eteran kokemuksista tiedotustilaisuudessa Helsingin Kaupunginteatterin studio Elsassa 25.11.2008.

Säteri kuvasi, että eräs mielenkiintoisimmista projekteista on ollut teatterityöpajat, joihin Eteran asiakasyritysten henkilöstöjohto on päässyt tutustumaan. Niissä henkilöstöjohto on saanut erinomaisia vinkkejä arkipäivän työelämään. Teatterityöpajoissa on ilmennyt, kuinka erilaiset henkilöt kokevat saman tilanteen hyvin eri tavoin.

”Osallistujat ovat päässet tekemään harjoituksia, joissa jokainen on saattanut havaita, kuinka eri persoonallisuudet voivat nousta esiin myös itsessä”, Säteri kertoi. Harjoitukset ovat toteutettu erityyppisten roolipersoonien kautta, mikä auttaa kohtaamaan työelämässä erilaisia ihmisiä.


Yleisötyöprojektista syntyy uusia käytäntöjä ja esityksiä

”Teatterin avulla ihmiset pysyvät virkeinä ja saavat elämäänsä uusia näkökulmia”, Säteri totesi tiedotustilaisuudessa. Yleisötyöprojektissa pyritäänkin rakentamaan uusia ja kestäviä käytäntöjä, jotta mahdollisimman monet pääsisivät tutustumaan teatterin ja taiteen tekemiseen.

Yleisötyöprojekti edistää kulttuurin leviämistä sellaisille ryhmille, jotka eivät tunne teatteria tai niille, jotka eivät pääse helposti osaksi kulttuuripalveluista. Erityisesti ikäihmisille teatteri tuo virikkeitä heidän päivittäisiin rutiineihinsa.

”Työeläkeyhtiönä Etera voi näin osaltaan olla mukana eläkeläisten virikkeellisessä toiminnassa”, Säteri kertoi. Teatterin tekemistä tehdään tunnetummaksi esittelyin, työpajoin, yhteistyöprojektein ja teematapahtumin. Yksi näistä on ikäihmisille suunnattu tanssiesitys, Silmissäni mennyt.


Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit