Eteran maksutulo 7 prosentin kasvussa Hämeessä

Eläkevakuutusyhtiö Etera sai alkuvuonna 2006 vakuutusmaksutuloa Hämeestä kaikkiaan 8,9 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 7 prosenttia. Koko maassa maksutulo kasvoi vastaavasti 11 prosenttia nousten 329 miljoonaan euroon.

Hämeen yritykset maksoivat tammi-kesäkuussa LEL-aloilta (rakennus-,metsä,-maatalous- ja satama) maksutuloa Eteralle yhteensä 7,3 miljoonaa euroa. Kasvua oli 7 prosenttia edellisvuodesta. Eniten maksutuloa kertyi rakennusalalta 5,7 milj.euroa. Toiseksi eniten vakuutusmaksuja maksoivat maatalousalan yritykset 0,9 milj.euroa. Metsäalalta maksuja kertyi 0,7 milj.euroa ja satamasta vain vajaat 33 000 euroa.

Vastaavasti TaEL-aloilta (taiteilijat, toimittajat, lyhyet työsuhteet) vakuutusmaksuja kertyi tammi-kesäkuussa 7 % edellisvuotta enemmän eli noin 1,5 miljoonaa euroa.

Koko Hämeen LEL-ja TaEL-maksutulosta vajaa kolmannes kertyi Hämeenlinnasta eli 2,8 milj.euroa (kasvua 12 %). Toiseksi eniten 1,3 milj.euroa maksoivat Forssassa toimivat yritykset, kuitenkin prosenttia vähemmän kuin edellisvuotena.

TyEL voimaan 2007 - Etera vakuuttaa kaikkien alojen työntekijät, myös yrittäjät

Etera eläkevakuuttaa LEL- ja TaEL-alojen töitä ainoana työeläkeyhtiönä vielä vuoden 2006 loppuun. Vuoden 2007 alusta tulee voimaan yksi työntekijän eläkelaki TyEL, joka korvaa nykyiset yksityisalojen erilliset eläkelait LEL:n, TaEL:n ja TEL:n.

”Tällöin myös Etera voi vakuutta kaikkien alojen työntekijöitä ja yrittäjiä, kuten muutkin eläkeyhtiöt. Uudistus tuo helpotusta työnantajan arkeen, kun ei enää tarvitse miettiä, minkä eläkelain mukaan työntekijät vakuutetaan”, toteaa alueyksikön päällikkö Mikko Nevalainen Eterasta. Nevalaisen mukaan Eteralla oli kesäkuun lopussa 29 000 vakinaista asiakasyritystä ja tilapäisesti vakuutusmaksuja maksoi noin 36 000 asiakasta. Kesäkuun lopussa Eteralla oli sijoituksia 5,5 miljardin euron edestä.

Vakuutettuja työntekijöitä Eteralla on noin 300 000. Eläkkeitä Etera maksoi alkuvuodesta 411 miljoonaa euroa 154 000 eläkkeensaajalle. Hämeen lääniin eläkkeitä maksettiin viime vuonna kaikkiaan 29 miljoonaa euroa 5 090 eläkkeensaajalle.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit