Eteran maksutulo kasvoi vain 1,6 prosenttia Pohjanmaalla

Eläkevakuutusyhtiö Eteran maksutulo Pohjanmaalta kasvoi 1,6 prosenttia 16,8 miljoonaan euroon. Vaasan osuus maksutulosta oli 33 prosenttia ja Närpiön 12 prosenttia. Koko maassa vakuutusmaksutulo kasvoi 6 prosenttia noin 672 miljoonaan euroon. Etera maksoi työeläkkeitä Pohjanmaalle 15,9 miljoonaa euroa, kasvua 3,6 prosenttia.

Vuonna 2004 Pohjanmaalla riuskinta kasvu oli Laihialla, vakuutusmaksutulo kasvoi 24 %. Närpiössä kasvua oli 7 prosenttia, mutta Vaasassa vakuutusmaksutulo oli kääntynyt hienoiseen laskuun (- 1,7 %). Pohjanmaalla rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alalta maksettiin LEL-työeläkemaksua Eteraan 14 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen 0,8 prosenttia. Koko maassa LEL-maksutulo kasvoi 4,4 prosenttia 545 miljoonaan euroon. TaEL-eläkelain mukainen maksutulo kasvoi Pohjanmaalla 5,7 prosenttia 2,8 miljoonaan euroon. Koko maassa TaEL-maksuja maksettiin 126 miljoonaa euroa, kasvua 11,5 prosenttia. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilijat ja toimittajat sekä lyhyet työsuhteet. Etera hoitaa LEL- ja TaEL-eläkevakuuttamista ainoana työeläkeyhtiönä vielä vuoden 2006 ajan. Vuonna 2007 tulee voimaan työntekijän eläkelaki TyEL ja yksityisalojen erilliset eläkelait LEL, TaEL ja TEL kumotaan. Ensi vuoden alusta Etera vakuuttaa yrittäjät ja kaikki yrityksen työntekijät. Vanhuuseläkkeitä keskimääräistä enemmän Etera maksoi työeläkkeitä yhteensä 15,9 miljoonaa euroa Pohjanmaalle eli 3,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Koko maassa maksettujen eläkkeiden määrä kasvoi 3 prosenttia 795 miljoonaan euroon. Pohjanmaalle maksetuista eläkkeistä vanhuuseläkkeitä oli peräti viisi prosenttiyksikköä koko maan keskiarvoa enemmän, 60 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeitä oli puolestaan 4 prosenttiyksikköä vähemmän, 21 prosenttia. Perhe-eläkkeitä oli 13 prosenttia ja työttömyyseläkkeitä 7 prosenttia. Etera menestyi sijoituksissa Vuonna 2005 Etera sai 11,7 prosentin tuoton 5,4 miljardin euron sijoituksilleen. "Eteran sijoitustoiminta on ollut tuloksekasta jo pitkään. Viiden viime vuoden tuotoilla Etera on kolmen kärjessä eläkeyhtiöiden välisessä sijoitustuottovertailussa", toteaa Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä. Vakavaraisuus oli hyvä: vakavaraisuusaste 31,5 % ja vakavaraisuusasema 3,0. Etera maksaa yrityskohtaisia asiakashyvityksiä vuonna 2007 Vuonna 2007 myös Etera maksaa yrityskohtaista asiakashyvitystä. Vuoteen 2006 saakka asiakashyvitykset on huomioitu LEL- ja TaEL-vakuutusmaksuprosentissa, ja hyvitys on ollut samansuuruinen kaikille asiakkaille. Asiakashyvitys on alentanut Eteran vakuutusmaksuja keskimäärin 0,4–0,9 prosenttiyksikköä. ”Asiakashyvityksestä hyötyvät eniten pitkäaikaiset asiakkaat, jotka jatkavat asiakassuhdetta Eteran kanssa”, kertoo alueyksikön päällikkö Mikko Nevalainen. ”Jos yritys irtisanoo vakuutuksensa Eterasta, Etera maksaa yritykselle kertyneen rahaston perusteella määräytyvää hyvitystä kolmen vuoden ajan. Mikäli hyvitysrahasto on alle 50 000 euroa, ei jälkihyvitystä – työeläkeyhtiöiden normaalin käytännön mukaisesti – makseta lainkaan”, selventää Nevalainen. Yrityksen asiakashyvityksen määrään vaikuttavat sekä yrityksen maksamat vakuutusmaksut että yritykselle vakuutusmaksujen perusteella Eteraan kertyneet rahastot. Eteran maksamien asiakashyvitysten taso määräytyy Eteran vakavaraisuuden ja sijoitustuottojen perusteella. Asiakashyvitykset annetaan alennuksena vakuutusmaksuihin. Etera vahvistaa asiakaspalveluaan Eterassa voi vuoden 2007 alusta lähtien vakuuttaa yrityksen koko henkilöstön. Etera on valmistautunut markkinoiden avautumiseen vahvistamalla palveluorganisaatiotaan. Vuonna 2006 avautuu neljä aluetoimistoa. Lisäksi yrittäjien ja pienyritysten työeläkevakuuttamisen hoitoon on perustettu oma yksikkönsä.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Tilaa

Liitteet & linkit