Eteran organisaatio uudistuu toukokuun alussa

Eläkevakuutusyhtiö Etera ottaa käyttöön uuden organisaation 1.5.2010 alkaen. Eteran toimitusjohtajana jatkaa Hannu Tarkkonen. Eteran hallitus on nimittänyt toiminnoista vastaavat johtajat.

Varatoimitusjohtajaksi vastuualueenaan asiakkuudet on nimitetty KTM Timo Hietanen, joka aloittaa Eterassa 17.5.2010. Hän tulee Eteraan Sampo Pankista. Johtajaksi vastuualueenaan eläke- ja vakuutuspalvelut on nimitetty FM Kari Härkönen. Hän on aiemmin toiminut Eteran eläkejohtajana. Johtajaksi vastuualueenaan sijoitukset on nimitetty YTM Jari Puhakka. Hän aloitti Eterassa huhtikuun alussa 2010 ja on sitä ennen toiminut mm. Pohjola Varainhoidon sijoitusjohtajana. Johtajaksi vastuualueenaan talous ja henkilöstö on nimitetty oikeustieteen kandidaatti Anna Kilpi. Hän on aiemmin toiminut Eteran henkilöstöpäällikkönä. Johtajaksi vastuualueenaan aktuaaripalvelut on nimitetty FM, SHV Timo Mäkelä. Hän on myös aiemmin toiminut Eteran aktuaarijohtajana. Johtajaksi vastuualueenaan ICT ja sähköinen liiketoiminta on nimitetty MBA Helena Sorri, joka on aiemminkin toiminut Eteran tietohallintojohtajana. Johtajaksi vastuualueenaan lakiasiat, suunnittelu ja viestintä on nimitetty varatuomari Tuula Kallio. Hän on aiemmin toiminut Eteran johtajana vastuualueenaan laki- ja henkilöstöasiat.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit