Eteran sijoitukset tammi-maaliskuussa 2011: Onnistuneella riskienhallinnalla saavutettiin positiivinen tulos

”Alkuvuosi on ollut poikkeuksellisen tapahtumarikas ja haasteellinen sijoittajalle. Keskeisimpiä tapahtumia olivat Pohjois-Afrikan levottomuudet, Japanin maanjäristys sekä heikoimpien euromaiden vaikeudet. Nämä tapahtumat heiluttelivat osake-, korko-, valuutta- ja raaka-ainemarkkinoita. Onnistuimme rajaamaan euron vahvistumisen ja korkojen nousun negatiivisia vaikutuksia, minkä ansiosta ylsimme positiiviseen tuottoon”, luonnehti Eläkevakuutusyhtiö Eteran sijoitusjohtaja Jari Puhakka.

Eteran 5 524 miljoonan euron sijoitukset tuottivat alkuvuonna 0,3 prosenttia. 

Osakesijoitukset tuottivat 0,3 prosenttia. Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset (3,8 %) ja noteeraamattomat osakkeet (3,7 %). Sen sijaan noteerattujen osakesijoitusten tuotto jäi 0,4 prosenttia miinukselle. Tulos oli kuitenkin hyvä suhteessa markkinoihin, ja osakesuojaukset turvasivat merkittävästi salkun arvon alentumista markkinashokeissa. Maailman osakemarkkinoiden tuotto oli euromääräisenä -1,2 %. Euroopassa osakemarkkinat tuottivat alle prosentin ja kehittyvät osakemarkkinat laskivat lähes neljä prosenttia. 

Korkosijoitukset tuottivat 0,5 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 1,2 prosenttia. Tämä on erittäin hyvä tulos ottaen huomioon, että markkinatuotoltaan ainoastaan high yield –lainat ylsivät positiiviseen tuottoon. Onnistumisen taustalla on ennen kaikkea onnistunut korkoriskin säätely: valtionlainoissa yllettiin 0,8 %:n tuottoon, kun valtionlainaindeksien tuotot olivat yli prosentin miinuksella.  

Euron voimakas vahvistuminen heikensi valuuttamääräisten sijoitusten tuottoa, mutta tätä vaikutusta rajattiin valuuttasuojauksilla.

Maaliskuun lopussa Eteralla oli sijoituksia riskikorjattuna 5 524 miljoonaa euroa, joista 56 prosenttia eli 3 116 miljoonaa euroa oli korkosijoituksia. Osakesijoituksia oli 1 469 miljoonaa euroa, mikä oli 27 prosenttia kaikista sijoituksista. Osakesijoituksista oli noteerattuja osakkeita 20 prosenttia. Kiinteistösijoituksia oli 788 miljoonaa euroa (14 %) ja muita sijoituksia 151 miljoonaa euroa (3 %).

Eteran vakavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 20,5 prosenttia (21,2 % vuoden 2010 lopussa) ja vakavaraisuusasema 2,2 (2,4 vuoden 2010 lopussa).

Lisätiedot

Sijoitusjohtaja Jari Puhakka, p. 010 553 3434, 050 358 8746, etunimi.sukunimi@etera.fi
Viestintäpäällikkö Riitta Heinonen, p. 010 553 3404, 050 553 8409, etunimi.sukunimi@etera.fi

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera vakuuttaa kaikkien yksityisalojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Se huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Vakuutettuja Eteralla on 212 000. Vuonna 2010 sen vakuutusmaksutulo oli 570 miljoonaa euroa. Eläkkeitä se maksoi 998 miljoonaa euroa 152 000 eläkkeensaajalle. Eläkevaroja turvaavia sijoituksia Eteralla on 5,5 miljardia euroa. Lue lisää osoitteesta etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Tilaa