Eteran sijoitukset tuottivat erittäin hyvin vuonna 2005: tuotto 11,5 %

Alustavan arvion mukaan Eteran sijoitukset tuottivat 11,5 prosenttia vuonna 2005. Vuonna 2004 Eteran sijoitustuotto oli 8,7 prosenttia. ”Eri omaisuuslajeja painotettiin onnistuneesti ja kaikki sijoituslajit tuottivat hyvin”, Eteran arvopaperijohtaja Ari Korhonen kertoo.

”Osakkeet tuottivat viime vuonna poikkeuksellisen hyvin”, Ari Korhonen jatkaa. Parhaiten tuottivat Eteran osakesijoitukset Suomeen, Tyynenmeren alueelle ja kehittyville markkinoille. Osakkeiden ja osakesidonnaisten sijoitusten osuutta kaikista sijoituksista myös lisättiin viime vuoden aikana. Niiden osuus nousi vajaaseen kolmannekseen Eteran kaikista sijoituksista. Myös kiinteistösijoitusten arvo nousi selvästi. ”Kohteemme ovat melko uusia, sijaitsevat hyvillä paikoilla ja niissä on pitkäaikaisia vuokralaisia”, Eteran kiinteistöjohtaja Timo Sotavalta kertoo. Vuoden 2005 lopussa Eteralla oli sijoituksia käyvin arvoin 5,4 miljardia euroa. Eteran vakavaraisuus kehittyi myönteisesti viime vuoden aikana. Vakavaraisuus oli vuodenvaihteessa tavoitevyöhykkeen puolivälissä. Eteran vuoden 2005 tilinpäätös julkistetaan 8.3.2006.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit