Eteran sijoitustoiminta heinä-syyskuussa

Eläkevakuutusyhtiö Eteran sijoitukset tuottivat hyvin kolmannella vuosineljänneksellä. Eteran vahva näkemys osakkeiden positiivisesta kehityksestä siivitti koko salkun tuottoa. Myös pidempien korkojen kehitys oli suotuisaa. Kiinteistöjen vuokratuotot pysyivät vakaina. Vuoden alusta syyskuun loppuun Eteran koko salkun tuotto oli vajaa neljä prosenttia.

Tiedote kokonaisuudessaan on ohessa pdf:nä. Se löytyy myös Eteran internetsivuilta osoitteesta www.etera.fi. Seuraava neljännesvuositiedote Eteran sijoitustoiminnasta ilmestyy helmikuun alussa.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit