Eteran tilinpäätös 2008: haastava markkinatilanne heikensi tulosta

• Sijoituksia 4,9 miljardia euroa, tuotto -17,0 %
• Vakuutusmaksutulo 569 milj. euroa (-9,5 %)
• Vakavaraisuusaste 14,0 % (31,2 % v. 2007), vakavaraisuusasema 2,2 (2,0 v. 2007)
• Eläke- ja kuntoutuskulut 906 milj. euroa (+ 5 %)
• Eläkkeensaajia 156 000, vakuutettuja työntekijöitä 242 000 ja yrittäjiä 2 700

”Vuosi oli erittäin haasteellinen. Eteran vakavaraisuus säilyi kuitenkin turvaavalla tasolla ja uusien vakuutusten myynti vilkastui”, Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä toteaa.


Vakuutusmaksutuloa 569 miljoonaa euroa

Eteran kokonaistulos oli -1 027 miljoonaa euroa (47 milj. € v. 2007). Se muodostui pääosin sijoitustoiminnan tuloksesta.

Vakuutusmaksutuloa Etera sai 569 miljoonaa euroa (628 milj. € v. 2007). Se väheni edellisvuodesta 9,5 prosentilla.


Uusia vakuutuksia aiempaa enemmän

Vakuutusten siirtoliike eläkeyhtiöstä toiseen hiljeni huomattavasti edellisvuodesta. Lähtevien ja tulevien asiakkaiden maksutulo oli Eterassa melko tasapainossa: maksutuloa siirtyi Eterasta 3 miljoonaa euroa enemmän muille eläkeyhtiöille kuin saatiin tulevilta asiakkailta uutta.

”Asiakkaat ovat keskittäneet vakuutuksiaan ja olemme saaneet asiakkaita uusilta toimialoilta. Vuoden 2009 ensimmäinen siirtokierros oli Eteralle voitokas, joten suunta näyttää hyvältä”, Hemilä kommentoi.

Vakuutusten uusmyynti kasvoi Eterassa merkittävästi. Koko työeläkealan uusista TyEL-vakuutuksista 14 prosenttia ja uusista YEL-vakuutuksista 7 prosenttia tehtiin Eteraan.

Eteralla oli vuoden lopussa 17 900 TyEL-sopimusasiakasta. Vuoden aikana TyEL-maksuja maksoi lisäksi tilapäisesti 40 200 asiakasta. Vakuutettuja työntekijöitä oli vuoden lopussa 241 900 ja yrittäjiä 2 666.


Vakavaraisuus säilyi turvaavalla tasolla

Eteran vakavaraisuusaste oli 14,0 prosenttia (31,2 % v. 2007) ja vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku 2,2 (2,0 v. 2007). Toimintapääoma oli 621 miljoonaa euroa (1 471 milj. € v. 2007). Se toimii sijoitustoiminnan riskipuskurina. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännöksiä muutettiin vuoden lopulla, mikä vahvisti Eteran vakavaraisuutta.

Asiakashyvityksiin Etera siirtää tänä vuonna keskimäärin 0,2 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta.


Sijoitustuotot painuivat miinukselle

Vuoden lopussa Eteralla oli sijoituksia 4 918 miljoonaa euroa (6 089 milj. € v. 2007). Niiden tuotto oli -17,0 prosenttia (4,5 % v. 2007). ”Finanssikriisi teki vuodesta poikkeuksellisen. Vähensimme osakesijoitusten osuutta sijoitussalkussa ja lisäsimme korkosijoituksia”, Eteran sijoitusjohtaja Mika Pesonen kertoo.

Vuoden lopussa riskikorjatun jakauman mukaan Eteran sijoituksista 58 prosenttia (44 % v. 2007) oli korkosijoituksia. Osakesijoitusten osuus oli 21 prosenttia (37 % v. 2007) ja kiinteistösijoitusten osuus 17 prosenttia (14 % v. 2007). Absoluuttisen tuoton sijoituksia oli 4 prosenttia sijoituksista (5 % v. 2007).


Takaisinlainojen kysyntä lisääntyi

Korkosijoitusten tuotto oli -2,1 prosenttia (1,4 % v. 2007). Korkosijoitukset koostuvat joukkovelkakirjalainoista, lainasaamisista sekä muista rahoitusmarkkinavälineistä ja talletuksista.

Kireä tilanne rahoitusmarkkinoilla kasvatti TyEL-takaisinlainojen kysyntää. Eteran lainakanta kasvoi peräti 82 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden lopussa lainasaamisia oli 306,8 miljoonaa euroa (168,3 milj. € v. 2007).

Osakesijoitusten tuotto oli -40,9 prosenttia (5,7 % v. 2007). Noteerattujen osakkeiden tuotto oli -44,4 prosenttia (3,4 % v. 2007). Kiinteistösijoitukset tuottivat 1,2 prosenttia (12,5 % v. 2007). Absoluuttisen tuoton sijoitusten tuotto oli -19,1 prosenttia (4,9 % v. 2007).

Eteralla on erittäin vähän hedge-sijoituksia. ”Olemme vähentäneet hedge-sijoituksia entisestään. Vuoden lopussa niiden osuus oli 2 prosenttia”, Pesonen kertoo.


Eläkehakemusten ja uusien eläkkeiden määrä kasvoi

Uusia eläkehakemuksia tuli Eteraan 3 prosenttia edellisvuotta enemmän, 13 186 kappaletta (12 795 v. 2007). Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin 5 prosenttia edellisvuotta enemmän, yhteensä 906 miljoonaa euroa (863 milj. € v. 2007). Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavia eläkkeitä varten Etera sai 276 miljoonaa euroa (218 milj. € v. 2007).

Uusia eläkkeitä myönnettiin 10 310 kappaletta (9 689 v. 2007), mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Eniten myönnettiin työkyvyttömyys- (36 %) ja vanhuuseläkkeitä (24 %). Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt olivat yleisimmät syyt uusissa työkyvyttömyyseläkkeissä.

Vuoden lopussa Eteralla oli 155 563 eläkkeensaajaa (155 975 v. 2007). Keskimääräinen vanhuuseläkkeellesiirtymisikä oli 64,0 vuotta (64,1 v. 2007).Tilinpäätökseen liittyvä muu aineisto löytyy Eteran internetsivuilta osoitteesta etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Tilaa

Liitteet & linkit