Eteran Työterveyspalkinto myönnettiin Suomen Tule ry:lle

Eteran Työterveyspalkinto on päätetty myöntää Suomen tuki- ja liikuntaelinliitolle, Suomen Tule ry:lle. Palkinnon perusteluna on ansiokas toiminta tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisessä ja sairauksien ennalta ehkäisemisessä. 5 000 euron palkinto luovutettiin 6.10.2009 Eteran Työterveyspäivässä, jonka aiheena oli Tuki- ja liikuntaelinterveys haastaa edelleen. Palkinnon vastaanotti Suomen Tule ry:n pääsihteeri Ilkka Vuori.

”Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat ovat suomalaisten suurin yksittäinen kipua aiheuttava sekä toiminta- ja työkykyä alentava sairausryhmä. Tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat myös suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla oleva sairausryhmä mielenterveyden häiriöiden ohella. Suomen Tule ry:n aktiivisuuden ansiosta tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamiin terveyshaittoihin ja taloudellisiin menetyksiin kiinnitetään maassamme entistä enemmän huomiota”, kertoi Eteran ylilääkäri Juhani Juntunen työterveyspalkinnon perusteluista. Suomen Tule ry toimii tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja -vammojen ehkäisemiseksi, tule-sairaiden ja -vammaisten henkilöiden hoitoon ja kuntoutukseen pääsyn helpottamiseksi sekä riittävien palvelujen saamiseksi toimintakyvyn ja kunnon ylläpitämiseksi. Tavoitteena on vaikuttaa sekä yhteiskunnan päättäjiin että yleiseen mielipiteeseen. Toiminnan taustalla on vahva tieteellinen tutkimus- ja kehittämistyö. Suomen Tule ry käynnisti vuoden 2007 lopussa Kansallisen TULE-ohjelman. Se on politiikka- ja toimenpideohjelma, joka ajoittuu vuosille 2008-2015. Ohjelmaa toteutetaan alan järjestöjen, laitosten ja asiantuntijoiden muodostaman verkoston yhteistyönä. Kyseessä on ensisijaisesti vaikuttamisohjelma, jonka päämääränä ovat tule-terveyttä edistävät valtakunnalliset toimenpiteet. Päätöksentekoon vaikuttamisen keskeinen keino on kerran vuodessa koontuva Tule-parlamentti. Sen tarkoituksena on perehdyttää päättäjät, vaikuttajat, asiantuntijat ja toimijat Kansalliseen TULE –ohjelmaan, arvioida sitä ja käydä keskustelua. TULE-ohjelman vaikuttamiskeinoja ovat myös kuntomitan kehittäminen sairauksia ennustavaksi, asiantuntijakirjoitukset, kilpailut ja tunnustuspalkinnot sekä yhdistyksen verkkosivujen kehittäminen viestinnän tarpeisiin. Suomen Tule ry:n puitteissa toimii myös tieteellinen neuvottelukunta. Sen tehtävänä on ottaa kantaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä antaa esityksiä tule-tutkimuksista vastaaville tahoille kuten Suomen Akatemialle, tutkimuslaitoksille ja sairaanhoitopiireille. Suositukset koskevat mm. tule-sairauksien syntymekanismien, ehkäisyn, kuntoutuksen ja hoidon tutkimusta, tule-sairauksien kansantaloudellisen merkityksen selvittämistä, tule-sairauksia koskevien rekisteritietojen kehittämistä ja niihin vaikuttavien elintapatekijöiden tutkimista. Ilkka Vuori, pääsihteeri, Suomen Tule ry, puh. 040 8677707 tai ilkka.vuori@suomentule.fi www.suomentule.fi etera.fi/tyoterveyspaiva

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Tilaa

Multimedia

Multimedia