Eteran Työterveyspalkinto Riitta Rialalle

Eteran Työterveyspalkinto 2007 on myönnetty diplomi-insinööri Riitta Rialalle. Pitkän uran Työterveyslaitoksella tehnyt Riala on tutkimus- ja koulutustoiminnallaan edistänyt merkittävästi etenkin rakennusalan työterveystutkimusta ja työterveyttä.

Eläkevakuutusyhtiö Eteran myöntämä Työterveyspalkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa. Palkinto luovutettiin Riitta Rialalle 10. lokakuuta Eteran Työterveyspäivässä. Riala on yksi johtavista rakennusalan työterveyden tutkijoista ja vaikuttajista Suomessa. Vuoteen 2006 asti hän toimi Työterveyslaitoksen työhygieenikkona erikoistuen kemiallisten tekijöiden vaaranarviointiin, altistumismittauksiin sekä riskienhallintaan. Nykyään Riala on senior scientific officer Euroopan kemikaalivirastossa.

Yli 30-vuotisen uransa aikana Riitta Riala on aktiivisesti ollut mukana tutkimassa etenkin rakennusalan työterveyteen liittyvää kemikaalialtistusta ja siitä aiheutuvia terveyshaittoja. Hänen tieteellinen aktiviteettinsa on myös ollut huomattava, mistä on osoituksena noin 250 tieteellistä ja yleistajuista julkaisua.

Riala on toiminut vastuuhenkilönä muun muassa rakennusmaalarien kemikaalialtistumista ja pienyritysten kemikaalivaarojen hallintaa selvittävissä tutkimuksissa. Hänen johdollaan on tutkittu myös matto- ja parkettiasentajien liuotin- ja formaldehydialtistumista. 1980-luvulla Riala oli mukana kartoittamassa rakennusalan työntekijöiden asbestialtistusta. Kun laki alkoi 1990-luvulla edellyttää altistumisen osoittamista myös suojainta käytettäessä, kehitti Riala työtovereineen tarvittavan tavan mitata altistusta suojaimen alta.

Tutkimustyön ohella Riala on ollut ahkera ja monipuolinen luennoitsija, joka on kouluttanut niin työsuojelu- ja työterveyshenkilöstöä kuin työntekijöitäkin. Riala on ollut myös laatimassa ohjeistuksia turvallisempiin työtapoihin useille eri toimialoille.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit