Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi Kymenlaaksossa 5 prosenttia

Eläkevakuutusyhtiö Etera sai viime vuonna vakuutusmaksutuloa Kymenlaaksosta 29 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulo kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta. ”Satama-alan maksutulo on Kymenlaaksossa merkittävä Haminan ja Kotkan satamien vuoksi”, totesi Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä puhuessaan Kauppakeskus Pasaatin harjannostajaisissa Kotkassa 3.5.

Etera hoitaa LEL- ja TaEL-eläketurvaa ainoana työeläkeyhtiönä vielä tämän vuoden ajan. LEL:n mukaan vakuutetaan rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilijat ja toimittajat sekä yksityisalojen lyhyet työsuhteet. LEL- ja TaEL-aloilla eläkettä kartutti viime vuonna yhteensä 311 000 työntekijää. Vuonna 2007 tulee voimaan työntekijän eläkelaki TyEL ja yksityisalojen erilliset eläkelait LEL, TaEL ja TEL kumotaan. Ensi vuoden alusta Etera vakuuttaa kaikkien yksityisalojen työntekijöitä ja myös yrittäjiä. 42 miljoonaa euroa eläkkeitä Kymenlaaksoon Etera maksoi viime vuonna eläkkeitä Kymenlaaksoon yhteensä 42 miljoonaa euroa, mikä oli 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. LEL- ja TaEL-eläkkeensaajia Kymenlaaksossa oli vuoden lopussa yhteensä 6 900. Heistä puolet sai vanhuuseläkettä, viidennes työkyvyttömyyseläkettä, 5 prosenttia työttömyyseläkettä ja neljännes perhe-eläkettä. Vakuutusmaksuista kolmannes tuli Haminasta Kymenlaaksossa LEL-vakuutusmaksutuloa kertyi yhteensä 26 miljoonaa euroa ja TaEL-maksutuloa 3 miljoonaa euroa. Eniten vakuutusmaksuja kertyi Haminasta. Sen osuus Kymenlaakson LEL- ja TaEL-vakuutusmaksuista oli reilu kolmannes. Kouvolan osuus maakunnan maksutulosta oli 22 prosenttia ja Kotkan 15 prosenttia. Koko maassa Eteran vakuutusmaksutulo oli 672 miljoonaa euroa. Kasvu oli 6 prosenttia. Etera maksoi eläkkeitä koko maahan viime vuonna kaikkiaan 795 miljoonaa euroa. Eläkkeensaajia oli yhteensä 156 300 eläkkeensaajaa. Etera on Kauppakeskus Pasaatin suurin omistaja Eteran 585 miljoonan euron kiinteistösijoitukset tuottivat viime vuonna 7,8 prosenttia. ”Kiinteistösijoituksemme ovat pitkälti keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Viime vuonna laajensimme sijoitustoimintaamme maakuntiin ja aloitimme kauppakeskuksen rakentamisen Kotkaan sekä ostimme toimistotalon Kuopiosta. Pääasiassa suosimme uudisrakentamista, koska siten tarjoamme työtä rakennusalan ammattilaisille”, Hemilä sanoi. ”Kauppakeskus tuo Kotkaan asiakasvirtojen mukana myös työpaikkoja. Jo rakennusaikana hanke tarjoaa työtä noin 170 rakennusalan ammattilaiselle. Valmistumisen jälkeen kauppakeskuksessa työskentelee kaksinkertainen määrä, 300-400 työntekijää”, Hemilä korosti puheessaan. Etera on Kotkassa rakenteilla olevan Kauppakeskus Pasaatin suurin omistaja. Pasaati avaa ovensa tämän vuoden lopulla.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit