Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi Pohjois-Karjalassa 6 prosenttia

Eläkevakuutusyhtiö Etera sai viime vuonna vakuutusmaksutuloa Pohjois-Karjalasta 21 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulo kasvoi 6 prosenttia edellisvuodesta. Koko maassa vakuutusmaksutulo kasvoi 6 prosenttia noin 672 miljoonaan euroon.

Eniten vakuutusmaksutuloa kertyi Joensuusta, jonka osuus Pohjois-Karjalan LEL- ja TaEL-vakuutusmaksuista oli vajaa kolmannes. Kiteen osuus maakunnan maksutulosta oli 12 prosenttia. LEL-vakuutusmaksutuloa eli rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan vakuutusmaksuja kertyi yhteensä 18 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 6 prosenttia. Koko maassa LEL-maksutulo kasvoi 4,4 prosenttia 545 miljoonaan euroon. TaEL-vakuutusmaksutuloa kertyi Pohjois-Karjalasta 3 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 8 prosenttia. Koko maassa TaEL-maksuja maksettiin 126 miljoonaa euroa, mikä oli 11,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilijat ja toimittajat sekä yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Etera maksoi Pohjois-Karjalaan 38 miljoonaa euroa eläkkeitä Etera maksoi viime vuonna eläkkeitä Pohjois-Karjalaan 38 miljoonaa euroa, mikä oli 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Maksetuista eläkkeistä puolet oli vanhuuseläkkeitä. Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus oli 28 prosenttia, perhe-eläkkeiden osuus 13 prosenttia ja työttömyyseläkkeiden osuus 9 prosenttia. Etera maksoi eläkkeitä viime vuonna kaikkiaan 795 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 3 prosenttia. Eteralla oli vuoden lopussa 156 300 eläkkeensaajaa. Etera menestyi sijoituksissa Vuonna 2005 Etera sai 11,7 prosentin tuoton 5,4 miljardin euron sijoituksilleen. "Eteran sijoitustoiminta on ollut tuloksekasta jo pitkään. Viiden viime vuoden keskituotoilla Etera on kolmen kärjessä eläkeyhtiöiden välisessä sijoitustuottovertailussa", toteaa Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä. Etera vakuuttaa myös yrittäjät ensi vuonna Etera hoitaa LEL- ja TaEL-eläkevakuuttamista ainoana työeläkeyhtiönä vielä tämän vuoden ajan. Vuonna 2007 tulee voimaan työntekijän eläkelaki TyEL ja yksityisalojen erilliset eläkelait LEL, TaEL ja TEL kumotaan. Ensi vuoden alusta Etera vakuuttaa kaikkien yksityisalojen työntekijöitä ja myös yrittäjiä. Etera vahvistaa asiakaspalveluaan ”Etera on valmistautunut markkinoiden avautumiseen vahvistamalla palveluorganisaatiotaan. Eteralla on aluetoimistot Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisäksi olemme perustaneet yrittäjien ja pienyritysten työeläkevakuuttamista varten oman yksikön”, alueyksikön päällikkö Mikko Nevalainen kertoo. Etera siirtyy myös yrityskohtaisiin asiakashyvityksiin ensi vuonna. Tähän asti asiakashyvitykset on huomioitu LEL- ja TaEL-vakuutusmaksussa ja hyvitys on ollut samansuuruinen kaikille Eteran asiakkaille.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit