Eteran varatoimitusjohtaja Timo Hietanen: Seinäjoen virastotalossa on otettu huomioon kestävä kehitys

 

Virastotalo on hyvä esimerkki Eteran valitsemasta linjasta suosia kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisyyttä kiinteistöissä. ”On hyvä, että Etera näkyy myös maakunnissa”, Hietanen sanoi.

Alvar Aallon kadun varteen rakennettu Seinäjoen virastotalo valmistui tämän vuoden tammikuussa. Rakennuksessa on tilaa 7 000 kerrosneliömetriä. Sen on vuokrannut Eteralta kymmenen vuoden vuokrasopimuksella Senaatti-kiinteistöt, joka on vuokrannut tilat edelleen Maaseutuvirastolle ja Etelä-Pohjanmaan verotoimistolle. Virastotalon rakensi Lemminkäinen Talo Oy paikallisin voimin, ja se työllisti noin 30 rakennus- ja LVIS-alan ammattilaista. 

”Eteran kiinteistösijoituksissa painopiste on uudisrakentamisessa, jolloin pystymme tarjoamaan työtä rakennusalan ammattilaisille. Eläkeyhtiössä sijoitukset tehdään pitkällä tähtäimellä ja haetaan vakaata tuottoa. Talon pitkäaikainen vuokraaminen Senaatti-kiinteistöille tukee hyvin tätä tavoitetta”, Hietanen painotti.

”Arkkitehti Mikko Jaatinen on onnistunut tehtävässään, sillä uusi virastotalo sopii arkkitehtuuriltaan hyvin Seinäjoen keskustan moderniin kaupunkikuvaan, jossa näkyy vahvasti Alvar Aallon kädenjälki”, Hietanen mainitsi. Hän toivoi, että Eteran tavoin hankkeen yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä tulokseen.

Etera on merkittävä rakennuttaja
ja kiinteistösijoittaja

Etera on merkittävä kiinteistösijoittaja ja rakennuttaja sekä toimitila- että asuntomarkkinoilla. Sillä oli maaliskuun lopussa 2011 kiinteistösijoituksia noin 800 miljoonan euron edestä eli 14 prosenttia koko 5,5 miljardin euron sijoituksista.

Kiinteistöistä lähes puolet on toimitiloja ja 17 prosenttia liikekiinteistöjä. Kiinteistörahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin on sijoitettu viidennes. Asuntoja on 10 prosenttia salkun arvosta, yhteensä 500 asuntoa.

Puurakentaminen on tulevaisuutta ja Etera haluaa olla siinä edelläkävijänä. Se rakennuttaa Helsingin Viikkiin viisi puukerrostaloa, yhteensä 104 asuntoa. Rakennustyöt alkavat kesällä. Rakennustyöt ovat alullaan myös Helsingin Töölönlahdella, johon Etera rakennuttaa kolme toimistotaloa. 

”Olemme rakennuttaneet huomattavasti myös seniori- ja palvelutaloja. Niissä on yhteensä 350 asukaspaikkaa. Merkittävin tällaisista omistuksistamme on Tilkan hoivapalvelukeskus. Tällaisten kohteiden kysyntä kasvaa suhdanteista riippumatta”, Hietanen kertoi.

Kestävän kehityksen rakentamista

Ympäristöserfiointi on viime aikoina yleistynyt uudisrakennuskohteissa etenkin toimistorakentamisessa sekä kauppakeskuksissa. Sertifiointi edellyttää, että rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitetty huomiota kiinteistön aiheuttamaan ympäristökuormitukseen ja ympäristökustannuksiin. Jopa rakennuksen sijainnilla on merkitystä, koska laskemissa huomioidaan myös rakennuksen käytön aiheuttamat liikennekuormitukset.  Seinäjoen virastotalollekin on haettu LEED-ympäristösertifikaattia, ja Eteran sijoituskohteista on Espoossa sijaitsevalle Kauppakeskus Sellolle jo myönnetty ensimmäisenä kauppakeskuksena Euroopassa käytön aikainen LEED Gold-sertifikaatti.
  
Etera liittyi viime vuoden lopulla Green Building Council Finlandin (FIGBC) jäseneksi. Se merkitsee, että eläkeyhtiö edistää ekotehokkuutta ja kestävää kehitystä kiinteistösijoituksissaan.

”Kun kiinteistömme ovat pääosin uudisrakennuskohteita, energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen voidaan kiinnittää paremmin huomiota. Suunnittelusta lähtien materiaalivalinnat, ratkaisujen muunneltavuus, energiankulutus ja jätehuolto tukevat kestävän kehityksen periaatteita”, Hietanen luetteli.

 

 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Tilaa