Eteras premieinkomster på Åland minskade med 4 procent

Pensionsförsäkringsbolaget Etera hade under årets första hälft 2006 premieinkomster på totalt 1,6 miljoner euro på Åland. Minskningen från motsvarande period året innan var 4 procent. I hela landet steg premieinkomsterna däremot med 11 procent, till 329 miljoner euro.

De åländska företagen betalade under perioden januari-juni totalt 1,3 miljoner euro i premier till Etera från KAPL-branscherna (bygg-, skogs-, lantbruks- och hamnbranscherna). Minskningen var 7 procent från året innan. Mest premieinkomster kom från byggbranschen, 0,9 miljoner euro. Näst mest försäkringspremier betalade företag i lantbruksbranschen med 0,3 miljoner euro. Från skogsbranschen kom det in mer än 77 000 euro i premier och från hamnarna knappt 60 000 euro.

KoPL-branscherna (konstnärer, redaktörer, korta anställningar) samlade under perioden januari-juni nästan hälften mer i försäkringspremier än året innan, det vill säga cirka 0,3 miljoner euro.

Av KAPL- och KoPL-premieinkomsterna för hela Åland stod Mariehamn för 56 % eller 0,9 miljoner euro (minskning 2 %). Näst mest premier betalade företag i Finströms kommun med 0,2 miljoner euro (ökning 2 %).

ArPL träder i kraft 2007 – Etera försäkrar arbetstagare i alla branscher, också företagare

Ända till utgången av 2006 är Etera det enda arbetspensionsbolaget som pensionsförsäkrar arbete i KAPL- och KoPL-branscherna. Vid ingången av 2007 träder lagen om pension för arbetstagare, ArPL, i kraft och ersätter de nuvarande separata pensionslagarna för de privata branscherna, KAPL, KoPL och APL.

”Då kan Etera försäkra arbetstagare i alla branscher och också företagare, på samma sätt som de övriga pensionsbolagen. Reformen gör arbetsgivarens vardag enklare, då man inte längre behöver fundera på enligt vilken pensionslag arbetstagarna ska försäkras”, konstaterar regionenhetens chef Mikko Nevalainen på Etera. Enligt Nevalainen hade Etera i slutet av juni 29 000 företag som regelbundna kunder och cirka 36 000 kunder som tillfälligt betalade försäkringspremier. Vid utgången av juni hade Etera placeringar på 5,5 miljarder.

Ungefär 300 000 arbetstagare är försäkrade i Etera. I pensioner betalade Etera ut 411 miljoner euro under årets första hälft, till 154 000 pensionstagare. I Ålands län betalade bolaget i fjol ut 2,3 miljoner euro i pensioner till 500 pensionstagare.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit