HANNU TARKKONEN ETERAN TOIMITUSJOHTAJAKSI VUODEN 2010 ALUSTA

Eteran hallitus on kokouksessaan 15. joulukuuta nimittänyt Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran uudeksi toimitusjohtajaksi Eteran varatoimitusjohtajan Hannu Tarkkosen 1.1.2010 alkaen. Toimitusjohtaja Kalevi Hemilä on irtisanoutunut tehtävästään 31.12.2009 lähtien.

Hannu Tarkkonen on toiminut Eteran varatoimitusjohtajana 1.1.2005 lukien. Hänen vastuualueenaan ovat asiakkuudet ja vakuuttaminen. Vuodesta 1997 lähtien hän on toiminut Eteran ja sen edeltäjän LEL Työeläkekassan sijoitusjohtajana ja sitä ennen eri tehtävissä LEL Työeläkekassassa vuodesta 1974 lähtien. Tarkkonen on Panostaja Oyj:n hallituksen jäsen, Raisio Oyj:n hallintoneuvoston jäsen, Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston jäsen, Leverator Oyj:n hallituksen jäsen ja Tornator Oy:n hallituksen varajäsen. Hannu Tarkkonen on syntynyt 1.8.1950 Sippolassa. Hän harrastaa golfia, vapaa-ajan rakentamista, matkustelua ja kulttuuritapahtumia. Hänen sotilasarvonsa on reservin vänrikki. Hän on avioliitossa ja perheeseen kuuluu kaksi lasta. LISÄTIETOJA: Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Lasse Johansson, p. 010 561 3333 Viestintäpäällikkö Riitta Heinonen, p. 050 553 8409 tai 010 553 3404 Kuvia Hannu Tarkkosesta löytyy Eteran internetsivuilta, etera.fi kohdasta Tietoa Eterasta/Media. ETERA ON ERILAINEN TYÖELÄKEYHTIÖ ”Eteran toimiminen itsenäisenä on joissakin tapauksissa selvä kilpailuetu. Kun yritykset haluavat vaihtaa eläkeyhtiötä, niiden ei tarvitse vaihtaa kuin yhtä toimijaa. Pankki ja vahinkovakuutusyhtiö voivat pysyä entisinä”, Eteran uusi toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen sanoo. Työeläkevakuutusmarkkinoilla Etera on itsenäinen toimija, sillä se ei ole minkään vakuutus- tai pankkiryhmittymän kiinteä yhteistyökumppani. Etera on panostanut voimakkaasti verkkoliiketoimintaan. Vakuuttamisen voi hoitaa kokonaisuudessaan verkossa. Sen vahvuuksiin kuuluu erityisesti reaaliaikainen, sähköinen vakuuttaminen. ”Meidät tunnetaan helpoista ja vaivattomista verkkopalveluista. Myös tilapäistä työtä vakuuttavat tuntevat sähköiset palvelumme. Olemme panostaneet paljon myös työntekijöiden jaksamiseen ja työurien pidentämiseen. Perinteisesti olemme tehneet tutkimuksia työntekijöiden terveydentilasta, sen kehityksestä ja vaikutuksesta työkykyyn. Nykyisin tutkimus palvelee ennen kaikkea työhyvinvointitoimintaa, jonka tavoitteena on hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa. Erinomainen palvelu ja tyytyväiset asiakkaat ovat Eteran valttikortteja”, Tarkkonen kertoo. Tarvitsemme useita työeläkeyhtiöitä Tarkkonen pitää tärkeänä, että työeläketurva on hajautettu usean toimijan kesken. ”Asiakkailla on varaa valita mieluisin eläkeyhtiö, eivätkä työeläkesijoitukset ole yhden tai kahden kortin varassa. Samalla sijoitusriskit hajaantuvat.” ”Myös Etera panostaa sijoitustoimintaan. En pidä hyvänä työeläkevakuutuksen liiallista keskittymistä myöskään sijoitus- ja pääomamarkkinoiden näkökulmasta. Tarvitaan useita toimijoita, jotka sijoittavat kotimaisiin sijoituskohteisiin ja tarjoavat rahoitusta pääomamarkkinoilla. Suomalaiset noteeratut yhtiöt ja kiinteistöt tarvitsevat erilaisia sijoittajia, joten instituutioita pitää olla useita. Tämä takaa luonnollisesti myös pääomamarkkinoiden likviditeetin ja erityisesti paikallisen osaamisen säilymisen ja siten mahdollistaa myös ulkomaisten sijoittajien pysymisen kotimaisilla markkinoilla”, Tarkkonen korostaa. Sijoitustuotot eläkeyhtiöissä ovat viime aikoina poikenneet toisistaan huomattavasti osin erilaisen sijoitusrakenteen vuoksi vaikeassa markkinatilanteessa, etenkin vuonna 2008. Eteralla on sijoitusomaisuutta tällä hetkellä vähän yli 5 miljardia euroa. Sijoitustuotto tällä hetkellä on selvästi yli 9% eli on varsin hyvää tasoa. Etera on tuorein, mutta kokenut eläkeyhtiö Eteralla on lähes 50 vuoden kokemus ja asiantuntemus työeläketurvan hoidosta, sillä se perustettiin 1.7.2003 jatkamaan edeltäjänsä LEL Työeläkekassan toimintaa. Vuonna 2004 siihen fuusioitui TaEL-eläketurvaa hoitanut Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassa. Vuoden 2007 alusta TyEL eli työntekijän eläkelaki tuli voimaan, ja aiemmat eläkelait TEL, LEL ja TaEL kumottiin. Etera on toiminut vuoden 2007 alusta lähtien yhtenä työeläkeyhtiönä muiden eläkeyhtiöiden rinnalla avoimilla markkinoilla. Se vakuuttaa työsuhteisia työntekijöitä TyEL:n ja yrittäjiä YEL:n mukaan, kuten muutkin eläkeyhtiöt. Hannu Tarkkonen erottaa Eteran toiminnassa ensin kilpailuun valmistautumisen, sitten kilpailun aloittamisen ja eläkeyhtiön markkinoille tulon sekä kolmanneksi kilpailun normalisoitumisen. ”Etera kilpailee vakuutuksista tasaväkisesti. Ylimenokausi on sujunut hyvin ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Tänä vuonna vakuutusten siirtotulos oli keskitasoa muihin verrattuna, ja vakuutusten uusmyynti on ollut vilkasta.” Eteran tehtävänä on lakisääteisen työeläketurvan toimeenpano. ”Eläketurvan hoitajana kuulumme isojen joukkoon, sillä meillä on eläkkeensaajia yksityissektorilla kolmanneksi eniten, 16 prosenttia.” FAKTOJA ETERASTA Markkinaosuus n. 5,1 % v. 2009 lopussa Vakuutusmaksutulo, arvio, 520 milj. € v. 2009 TyEL-sopimusasiakkaita 16 100 (30.6.2009) YEL-vakuutuksia 3 400 TyEL-vakuutettuja 156 000 Eteran osuus koko työeläkealan uusmyynnistä TyEL:ssä 16 %, YEL:ssä 8 % Eläke- ja kuntoutuskulut, arvio, 980 milj. € v. 2009 Eläkkeensaajia 155 000 Eteran osuus työeläkeyhtiöiden eläkkeensaajista 16 % Sijoitukset 5 186 milj. € (30.9.2009) Sijoitusten tuotto 8,3 % (30.9.2009) Vakavaraisuusaste 17,3 % (30.9.2009) Vakavaraisuusasema 2,5 (30.9.2009) Henkilöstö 330

Avainsanat:

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Multimedia

Multimedia