Kesätyöntekijöistä maksetaan Lellit ja Taellit - myös ulkomaalaisista

Kesällä kausityövoiman käyttö lisääntyy varsinkin maatiloilla, puutarhoissa ja taimitarhoissa, joissa esimerkiksi mansikanpoimintaan osallistuu opiskelijoita ja ulkomaalaisia työntekijöitä. Samaten kausityövoiman käyttö lisääntyy myös rakennuksilla ja sisävesiliikenteen aluksilla. Maatalous , metsä , rakennus ja satama alan kesätyöntekijät pitää vakuuttaa LEL:ssa (lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki) samalla tavoin kuin alan vakinaiset työntekijät. Muiden yksityisalojen lyhyissä työsuhteissa ns. pätkätöissä olevat kesätyöntekijät vakuutetaan TaEL:n mukaan.

TaEL:n (esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki) mukaan vakuutetaan alle kuukauden kestävien työsuhteiden lisäksi myös ne työsuhteet, joissa palkka jää alle TEL:n rajatulon (235,76 €/kk vuonna 2005). Lisäksi kaikki kotitalouksien teettämät työt, kuten siivous-, lastenhoito- ja kotitaloustyöt vakuutetaan TaEL:n mukaan. TaEL-aloilla kesätyöntekijöitä työllistävät myös erilaiset kesätapahtumat, ravintolat ja lyhyet lomasijaisuudet. LEL:ssä ja TaEL:ssa ei ole palkan tai palkkion alarajaa, eli vakuutusmaksut maksetaan aina palkan suuruudesta riippumatta. Vaikka palkasta ei tarvitsisi pidättää veron ennakkoa, on eläkemaksu silti maksettava. LEL- ja TaEL-vakuutusta hoitaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Vakuuttamisikäraja on 18 vuotta Vuoden alussa astui voimaan työeläkelain uudistus, jonka mukaan työeläke alkaa karttua jo 18 vuotta täyttäneille. Samalla vakuuttamisen alaikäraja nousi 14 vuodesta 18 ikävuoteen. Työeläkettä karttuu jokaisesta 18–67-vuotiaan työsuhteesta. Aikaisemmin työnantajat maksoivat työeläkemaksua yli 14-vuotiaista, mutta henkilökohtainen vanhuuseläke alkoi kertyä vasta 23-vuotta täyttäneille. Vuoden 2005 vakuutusmaksuprosentit LEL- vakuutusmaksu on 22,7% ja TaEL-maksu 19,6 % bruttopalkasta. Työntekijän osuus eläkemaksuista on 4,6 % ja yli 53-vuotiaiden maksu 5,8 %. Työnantaja tilittää koko vakuutusmaksun ja lähettää tiedot Eteralle kuukausittain, viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivä. Maksut kätevästi Renki-palvelun kautta netissä tai puhelimitse Renki on Eteran verkkopalvelu, jonka avulla työntekijätietojen ilmoittaminen ja eläkemaksujen maksaminen hoituu nopeasti ja vaivatta joko sähköisellä lomakkeella tai tiedostomuotoisesti. Renki löytyy osoitteesta www.etera.fi. Tilapäisesti LEL- ja TaEL-maksuja maksava työnantaja tarvitsee vain verkkopankkitunnukset Renki-palvelun käyttämiseen. Vakuutuksen voi hoitaa myös puhelimitse numerossa 010 55 33 032. Puhelinpalvelusta ei peritä erillistä palvelumaksua. Tilillepanokortti lähetetään maksajalle kotiin. Verkkopalvelu ja puhelinvakuuttaminen ovat vakuutustapoja, joissa maksajan ei tarvitse tietää vakuutusmaksuprosenttia tai laskea maksun määrää. Lisätietoja LEL- ja TaEL- vakuutusmaksuista ja vakuuttamisesta saa Eteran asiakaspalvelusta, p. 010 553 3030. Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse ma–pe, klo 8-17. Tietoa saa myös Eteran kotisivuilta osoitteessa www.etera.fi

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit