Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran sijoitustoiminnon organisaatiota on uudistettu 1.5.2010 lähtien:

Yksikön päälliköksi vastuualueenaan lainasijoitukset, pääomasijoitukset sekä pääomarahastot (yritysrahoitus) on nimitetty KTM Elina Lehtonen. Hän on aiemmin toiminut Eterassa varainhoitajana. Luottopäälliköksi yritysrahoitukseen on nimitetty KTM Niina Valtonen. Hän on aiemmin toiminut Eterassa luottoanalyytikkona. Varainhoitajaksi strategiatiimiin on nimitetty KTM Marko Mikama. Hän on aiemmin toiminut Eterassa sijoitusriskipäällikkönä. Varainhoitajaksi arvopaperisijoituksiin on nimitetty KTM Tuomas Gynther. Hän on aiemmin toiminut Eterassa portfolioanalyytikkona. Sijoitustoiminnan vastuullisen sijoittamisen vastuuhenkilöksi on nimetty luottoriskiä sisältävien joukkolainojen varainhoitaja KTM Pekka Siltala.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Tilaa

Multimedia

Multimedia