Kuinka jaksat, työmies?

Eteran viimeinen 3T-tutkimus selvittää työkykyä, terveyttä ja työoloja fyysisesti raskailla aloilla.

Eläkevakuutusyhtiö Etera postittaa syyskuussa runsaalle 4 500 rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan työntekijälle kyselylomakkeen. Se on samalla Eteran kymmenvuotisen seurantatutkimuksen päätös. Tulokset valmistuvat vuonna 2009.

Työkyky, terveys ja työolot (3T) -seurantatutkimuksen tavoitteena on ollut hankkia säännöllisin väliajoin tutkimukseen perustuvaa luotettavaa, ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan työntekijöiden työterveyteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimustuloksilla on myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä, sillä usealla tutkimuskohteena olevista aloista kärsitään jo nyt työvoimapulasta. Tutkimuksen avulla saadaan arvokasta tietoa fyysisesti raskailla aloilla jaksamisesta.

Työsuojelurahasto tukee tutkimushanketta.

Tutkimuksen tulokset julkistetaan vuonna 2009 Eteran tutkimuksia -sarjassa. Ensimmäinen 3T-tutkimus tehtiin vuonna 1998, toinen vuonna 2001 ja kolmas vuonna 2004.


Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit