Liikunta tukee myös työkuntoa

”Omasta kunnosta kannattaa pitää huolta. Jo 40-vuotiailla työkyvyttömyysriski kasvaa moninkertaiseksi nuorempiin verrattuna”, toteaa työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen Eläkevakuutusyhtiö Eterasta. Etera on valtakunnallisen SuomiMies seikkailee -rekkakiertueen pääyhteistyökumppani.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman SuomiMies seikkailee -kampanjan tavoitteena on innostaa suomalaisia miehiä liikkumaan. Kiertue pysähtyy Kampin Narinkkatorilla Helsingissä 23.5. Etera ei ole kiertueella mukana vain lipuin ja logoin, Tarja Kostiainen korostaa. ”SuomiMies-kiertueella tapaamme meille keskeisen kohderyhmän. Eterassa on perinteisesti vakuutettu miesvaltaisten toimialojen työntekijöitä kuten rakennusmiehiä. Näissä ammateissa riski joutua ennenaikaiselle eläkkeelle työkyvyttömyyden vuoksi on edelleen korkea, kaksinkertainen toimistotyöhön verrattuna.”

Joka vuosi noin 30 000 henkilöä joutuu Suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle. Kaikkiaan työkyvyttömyyseläkkeellä oli vuonna 2007 yli 250 000 henkilöä. Heistä reilut 40 000 on alle 45-vuotiaita. Keskimäärin työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään 52-vuotiaana, siis yli 10 vuotta ennen varsinaista eläkeikää. Työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuu yhteiskunnallemme vuosittain noin 3 miljardin euron kokonaismenot.

Yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle johtava syy ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (33 %). Toinen merkittävä ryhmä ovat mielenterveyden häiriöt (28 %), ja yli puolessa näistä tapauksista syynä oli masennus. Lähes joka kymmenes (9 %) työkyvyttömyyseläkeläisistä kärsii puolestaan verenkiertoelinten sairaudesta.


Moni työkyvyttömyyseläke olisi vältettävissä

”Luvut ovat sekä yhteiskunnan, eläkeyhtiön että yksilön kannalta surullisia – ja monessa tapauksessa työkyvyttömyys olisi vältettävissä”, Kostiainen toteaa. Hän kannustaakin ottamaan vaarin testituloksista, joita esimerkiksi SuomiMies-tapahtumasta saa ja tarkistamaan omat elämäntavat ajoissa. ”Pelko, että kaikki kaikesta kivasta pitää luopua, on turha. Usein jo pienet muutokset riittävät”, Kostiainen vakuuttaa.

Hyvä terveys luo vankan pohjan myös työssä jaksamiselle. Eteran tekemän tutkimuksen mukaan fyysisen kunnon repsahtaminen peräti kuusinkertaistaa riskin joutua työkyvyttömäksi.

”Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni pääsee terveenä hyvin ansaitulle vanhuuseläkkeelle. Liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat tehokas keino lisätä hyvinvointia ja tukea työssä jaksamista. Niiden avulla voidaan osaltaan ennaltaehkäistä ja lieventää kaikkia kolmea merkittävää työkyvyttömyyden aiheuttajaa. Siksi SuomiMies-kampanja on meille arvokas yhteistyöhanke”, Tarja Kostiainen kiteyttää.


Eteran 6Pack-testi tutkii työkunnon

SuomiMiehiä varten Etera on suunnitellut 6Pack-työkuntotestin. Siinä pyydetään arvioimaan mm. omaa terveyttä, työkykyä, elintapoja ja työssä jaksamista. Testin tavoitteena on herätellä miestä miettimään omaa hyvinvointiaan ja työssä jaksamistaan laajemmin. ”Toki kyse on kevyestä kenttätestistä. Mutta oma arvio työkunnosta on varsin tarkka mittari”, Kostiainen huomauttaa.

Työkuntotestin taustalla on Eteran tutkimus työkyvyttömyyttä ennakoivista tekijöistä. Tutkimuksen mukaan oman terveytensä huonoksi tai keskinkertaisiksi kokevilla työkyvyttömyysriski on yli kymmenkertainen. ”Oman kunnon huolehtimiseen kannattaa herätä hyvissä ajoin ennen 50-vuotissynttäreitä. Jo 40-vuotiailla työkyvyttömyysriski kasvaa moninkertaiseksi nuorempiin verrattuna”, Kostiainen lisää.


Vaarantaako työ terveyden?

Kostiainen haluaa nostaa keskusteluun myös sen, miten työ heijastuu terveyteen ja muuhun elämään. ”Työelämän kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jos aiomme saavuttaa yhteiskunnallisen tavoitteen pidentää suomalaisten työuria muutamalla vuodella.
Sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen taustalla on monesti myös työelämän vaikeudet – esimerkiksi ongelmat työyhteisössä, huonosti organisoitu työ tai hankalat työasennot.” Kostiainen painottaa, että työhyvinvointi on jokaisen, niin työntekijän, esimiehen kuin yrityksenkin vastuulla.

Etera tukee työhyvinvoinnin kehittämistä asiakasyrityksissään. Työhyvinvointipalvelut pohjautuvat Eteran omaan, yli 45 vuoden mittaiseen tutkimustoimintaan.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.