Mielenterveysongelmat ovat yhä useamman työkyvyttömyyseläkkeen syy

Nykyisin yhä useampi työkyvyttömyyseläke myönnetään mielenterveysongelmien perusteella. Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin uusien työkyvyttömyyseläkkeiden syy LEL- ja TaEL-eläkelain mukaan eläkkeensä saavilla. TEL:ssä mielenterveyssyyt (30 %) ovat toiseksi yleisin syy, niukasti tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jälkeen. Eläkevakuutusyhtiö Eteran ylilääkäri Juhani Juntunen pitää tilannetta huolestuttavana.

TaEL:n piirissä mielenterveyden häiriöihin perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet ovat yleistyneet jatkuvasti viime vuosina. Vuonna 2004 uusista TaEL-työkyvyttömyyseläkkeistä jo lähes puolet (48 %) johtui mielenterveyden häiriöistä. Uusia työkyvyttömyyseläkkeitä TaEL:ssa myönnettiin viime vuonna 629. Yleensä mielenterveyden häiriöt ovat yleisempiä nuoremmilla eläkkeensaajilla kuin vanhoissa ikäluokissa. Kaksi kolmannesta (67 %) TaEL-työkyvyttömyyseläkkeistä oli myönnetty alle 45-vuotiaille työntekijöille mielenterveydenhäiriöiden perusteella. Näiden sairauksien osuus oli vielä 60-64-vuotiaanakin TaEL-työkyvyttömyyseläkkeelle lähteneillä 23 %. ”TaEL:ssa eläkkeensaajissa on suhteellisen paljon nuoria työntekijöitä ja TaEL:n piirissä vakuutetaan yleensäkin lyhyitä ja satunnaisia pätkätöitä. Tällaisissa töissä työskentelevillä esiintyy melko paljon mielenterveydenhäiriöitä”, Juntunen sanoo. TaEL:ssa tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin perustui 21 % vuonna 2004 myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä. Verenkiertoelinten tauteja esiintyi seitsemällä prosentilla uusista eläkkeensaajista. LEL:ssa mielenterveyden häiriöiden ja tuki- ja liikuntaelinsairaudeksien osuudet tasoissa Uusista LEL-työkyvyttömyyseläkkeistä 29 prosenttia myönnettiin viime vuonna mielenterveyden häiriöiden perusteella. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus alkaneissa eläkkeissä oli 28 %. Verenkiertoelinten taudit olivat joka kymmenennen eläkkeelle siirtyneen vaivana. Työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin LEL:n mukaan yhteensä 4 037 vuonna 2004. LEL:ssa joka toisella alle 45-vuotiaana eläkkeelle lähteneellä työkyvyttömyyden syynä olivat mielenterveyden häiriöt, mutta 60-64-vuotiailla niitä esiintyi enää 12 %:lla. Mitä vanhemmasta ikäluokasta oli kysymys, sitä yleisempiä olivat LEL-aloilla tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Samoin verenkiertoelinten sairaudet olivat johtaneet vanhemmissa ikäluokissa työkyvyttömyyteen nuoria useammin. TEL:ssa mielenterveyden häiriöihin perusteella on myönnetty 30 % eläkkeistä. Siellä tuki- ja liikuntaelinten sairauksien takia myönnettiin 33 % työkyvyttömyyseläkkeistä. Verenkiertoelinten taudit olivat aiheuttaneet vajaan kymmenesosa työkyvyttömyyseläkkeistä. TEL-työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin yhteensä eri yhtiöissä 16 169 kappaletta. Lisätiedot: ylilääkäri Juhani Juntunen, puh. 010 553 3324 tai juhani.juntunen@etera.fi Tietokulma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera hoitaa vuosittain 260 000 LEL- ja TaEL-alojen työntekijän työeläketurvaa. LEL:n mukaan saavat työeläkkeensä rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alojen työntekijät. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilija-ammattien lisäksi yksityisalojen lyhyet työsuhteet. Eläkkeensaajia Eteralla on noin 157 000. Vuonna 2004 heille maksettiin eläkkeitä yhteensä noin 773 miljoonaa euroa, josta valtaosa, 752 miljoonaa euroa maksettiin LEL-alojen työntekijöille. Etera hoitaa ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutuksia. Vuodesta 2007 lähtien se voi vakuuttaa myös nykyisiä TEL-aloja ja yrittäjiä. Vuodesta 2007 lähtien kaikki työntekijät vakuutetaan TyEL:n eli työntekijän eläkelain mukaan ja TEL, LEL ja TaEL kumotaan.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Tilaa