Oletko palkkaamassa rakennusmiehen?

Kevät on rakentamisen ja remontoinnin aikaa. Oman väen lisäksi niissä tarvitaan usein myös ammattilaisia. Osa heistä on itsenäisiä yrittäjiä, mutta toisinaan rakennuttaja toimii työnantajana. Tällöin hänen on huolehdittava myös työnantajan velvollisuuksista.

Työsuhteen luonteen määrittely saattaa joskus olla hankalaa, vaikka perussääntö on simppeli. ”Työsuhteisen rakennusmiehen palkka maksetaan verokorttia vastaan. Yrittäjille ja yrityksille urakasta maksetaan yleensä laskulla”, kiteyttää Eläkevakuutusyhtiö Eteran asiakaspalvelupäällikkö Siru Poutanen. Hän korostaa, että työsuhteen luonne kannattaa selvittää aina ennen urakan aloittamista, jotta kaikki kustannukset osaisi ennakoida. Mitä maksetaan palkan lisäksi? Jos rakennusmies on palkattu urakkaan työsuhteeseen, työnantajan tulee maksaa palkan lisäksi myös lomakorvaukset (18,5 % bruttopalkasta) ja pekkaspäivät (3,6 %). Niiden lisäksi työnantajan tulee hoitaa sosiaaliturvamaksu (2,966 %), LEL-työeläkemaksu (22,7 %) ja muut lakisääteiset vakuutukset. Työeläkemaksut maksetaan 18–67-vuotiaista työntekijöistä. Jos palkaksi on sovittu 2 500 euroa Jos rakennusmiehelle maksetaan palkkaa esimerkiksi 2 500 euroa, hänen kokonaisansionsa loma- ja pekkaspäiväkorvauksineen on yhteensä 3 052,50 euroa. ”Kokonaisansioista työeläkemaksuja maksetaan 692,92 euroa ja SOTU-maksuja 90,54 euroa. Työeläkemaksuun sisältyy työntekijän osuus, mutta työnantaja maksaa Eteralle aina koko maksun, eli 22,7 prosenttia. Kun työnantaja maksaa palkan, hän pidättää palkasta työtekijän työeläkemaksun sekä verot”, Poutanen opastaa. Työntekijöiltä pidätetään palkanmaksun yhteydessä hänen osuutensa. Alle 53-vuotiaan työeläkemaksu on 4,6 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneiltä pidätetään korotettu työeläkemaksu, joka on 5,8 prosenttia. ”Niinpä 3 052,50 euron ansioista jää alle 53-vuotiaan työntekijän palkanneen työnantajan osuudeksi 552,50 euroa ja yli 53-vuotiaan työnantajalle 515,90 euroa”, Poutanen summaa. LEL-maksu maksetaan viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivä ja sosiaaliturvamaksut 10. päivä. Sosiaaliturvamaksuista lisätietoa saa verotoimistoista ja verottajan nettisivulta osoitteesta www.vero.fi. Entä jos urakkapäiviä on yli 12? Työeläke- ja sotumaksujen lisäksi työnantajan tulee hankkia myös tapaturma-, ryhmähenki- ja työttömyysvakuutukset, jos hänen palveluksessaan on kalenterivuoden aikana työsuhteisia työntekijöitä yhteensä yli 12 päivää. ” 3 052,50 euron ansioissa se tarkoittaa työnantajamaksuja noin 200 euroa”, Poutanen kertoo. Tällöin työntekijän palkasta tulee lisäksi pidättää 0,5 prosenttia työttömyysvakuutusmaksua. Työnantajan oma osuus työttömyysvakuutusmaksusta on 0,7 %. Tapaturma-, ryhmähenki- ja työttömyysvakuutus hankitaan tapaturmavakuutusyhtiöistä. Niiltä saa myös tarkempaa tietoa näistä vakuutuksista. Poutanen kertoo, että kaikissa työeläkevakuuttamiseen ja muissakin työnantajavelvoitteisiin liittyvissä asioissa voi aina kysyä neuvoa Eteran asiakaspalvelusta. Se palvelee puhelimitse arkisin klo 8–17 puh. 010 553 3030 ja sähköpostitse: asiakaspalvelu@etera.fi. Lisätietoa: Asiakaspalvelupäällikkö Siru Poutanen, 010 553 3625, 041 539 3991 Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera vakuuttaa kaikki LEL- ja TaEL-eläkelakien mukaiset työsuhteet kunnes yksityisalojen työeläkelait yhdistyvät vuonna 2007. LEL:n piiriin kuuluvat rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan palkkasuhteessa olevat työntekijät. Kotitalouden kaikki muut työt kuin LEL:iin kuuluvat ovat TaEL:n piiriin kuuluvaa työtä. Esimerkiksi valvova rakennusmestari kuuluu TaEL-vakuutettaviin työntekijöihin. TaEL:n mukaan vakuutetaan alle kuukauden mittaiset työsuhteet ja myös työsuhteet, joiden palkkasumma jää alle tietyn rajamäärän (235,76 €/kk vuonna 2005) sekä tietyt taiteilija- ja toimittajaryhmät.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit