Pienilläkin asioilla edistetään tulosta ja työhyvinvointia

Niinkin yksinkertainen asia kuin hyvin suunniteltu viikkopalaveri voi kuroa rakennusurakan aikataulua useita viikkoja, säästää kustannuksia tuhansia euroja sekä vähentää henkilöstön stressiä. Esimerkki on oululaisesta Rakennus-Koskela Oy:stä. Työhyvinvoinnin kehittämishanke lähti liikkeelle Eläkevakuutusyhtiö Eteran tukemana ja sen toteutti Merikoski Consulting.

Kun rakennushankkeessa on kolmisenkymmentä aliurakoitsijaa, on urakoiden sekä niihin tulevien poikkeamien ja viiveiden hanskaamisessa hommansa. ”Kyllähän sellainen syö miestä”, Vilho Koskela myöntää ja kertoo että pahimpina aikoina eläkkeellesiirtyminenkin on tullut mieleen. Vilho Koskela on pitkän uran tehnyt vastaava mestari oululaisessa Rakennus-Koskela Oy:ssä ja tuntee hyvin rakennusalalla tapahtuneen muutoksen. ”Työnkuva on nykyään aivan erilainen, ja varsinaista rakennustyötä on enää vähän”, hän luonnehtii. Kädentaitojen sijaan nykyisissä urakoissa vaaditaan projektinjohto-osaamista, johon ei useinkaan ole koulutusta eikä soveltuvia työvälineitä. Viikkopalaverin käyttöönotto työmailla toi tilanteeseen helpotusta. ”Kyllähän tieto lisää tuskaa”, Vilho Koskela veistelee, mutta toteaa kokonaisuuden pysyvän nyt paremmin hallinnassa. ”Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden yhteisessä kokouksessa kaikki saavat tiedot yhtä aikaa ja tietävät, missä mennään. Ongelmia voidaan ratkaista yhdessä ja käsitellä kysymykset suoraan”, hän listaa ja huomauttaa, että näin työilmapiirikin pysyy parempana. Poikkeamat puretaan alkuvaiheessa ”Ratkaisuhan oli lopultakin yksinkertainen, mutta siihen ei vain ole itse tullut ryhdyttyä. Nyt viikkopalaverit on otettu käyttöön kaikilla työmailla”, Rakennus-Koskela Oy:n toimitusjohtaja Heikki Koskela toteaa. Hän kertoo, että urakkaan tulevat poikkeamat pystytään nyt purkamaan heti alkuvaiheessa, eivätkä monet pienet muutokset kasaudu loppupäähän. ”Alussahan tuntuu aina siltä, että aikaa on paljon. Kuukausittaisissa työmaakokouksissa ei käsitellä kaikkia yksityiskohtia, eikä niissä päästä riittävän ajoissa ongelmiin käsiksi.” Kun työt sujuvat, työviihtyvyys paranee Kehittämishanke pohjautui kehittävän työntutkimuksen menetelmiin. ”Kehittämiskonsulttina tehtävänäni on ohjata yrityksen henkilöstöä ja johtoa tunnistamaan yritykseen sen historian aikana muodostuneita toimintamalleja”, luonnehtii kehittämiskonsultti Kimmo Keskitalo Merikoski Consultingista. Hänen mielestään olennaista on selvittää kuinka hyvin yrityksen toimintamallit vastaavat rakentamisen kohdetta, yrityksen tavoitteita sekä asiakkaan ja toimintaympäristön vaatimuksia. ”Oikein kohdennettuna pienilläkin kehittämistoimenpiteillä voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia.” Kun työn ongelmakohtia analysoidaan ja ratkaistaan yhdessä tekemiseen osallistuvien ja siitä vastaavien tekijöiden kanssa, saavutetaan hyviä tuloksia. ”Tuotantoa ja työhyvinvointia voidaan ja niitä tulee kehittää samanaikaisesti, eikä niin kuin usein tehdään, että ensin kiristetään tekemisen tahtia ja sitten paikkaillaan sen seuraamuksia henkilöstöä virkistämällä”, korostaa Keskitalo ja huomauttaa: "Tuotannon sujuvuutta ja tehokkuutta parantavat ratkaisut edistävät yleensä myös työntekijöiden työhyvinvointia, jos ne sellaisiksi suunnitellaan.” Etera neuvoo ja osin rahoittaa kehittämishankkeita Eläkevakuutusyhtiö Etera toimi kehittämishankkeen alullepanijana. ”Työhyvinvointiohjel¬mamme tavoitteena on tukea asiakasyrityksiämme henkilöstön työssä jaksamisen edistämisessä sekä vähentää työkyvyttömyysriskejä”, taustoittaa työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Tarja Kostiainen Eterasta. Työeläkemaksuun sisältyy työkyvyttömyys-riskin hallintaosa, jota käytetään työhyvinvointihankkeiden kustannuksiin. Kostiainen lisää, että työhyvinvoinnista hyötyvät kaikki. ”Työkyvyttömyydestä ja varhaisesta eläköitymisestä aiheutuu yrityksille huomattavia kustannuksia. Monilla toimialoilla on jo nyt työvoimapulaa, joten ammattitaitoisesta työvoimasta halutaan pitää kiinni. Toisaalta työntekijän näkökulmasta jokainen työstä ansaittu euro kartuttaa tulevaa työeläkettä. Hyvä työyhteisö ja työssä viihtyminen lisäävät myös laatua elämään.” Kostiainen myöntää, että on Eteralla omakin ketunhäntä kainalossa. ”Työeläkeyhtiönä pyrimme siihen, että työelämässä jaksettaisiin nykyistä pidempään. Suomi on nopeasti ikääntymässä, ja suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle asettaa myös työeläkemaksuille nousupaineita. Mikäli onnistumme siirtämään keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää muutamalla vuodella, työnantajien ja työntekijöiden maksamien eläkevakuutusmaksujen nousua pystytään hillitsemään. Siksi Etera haluaa olla mukana kehittämässä suomalaista työelämää.”

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Tilaa