Sijoitusjohtaja Jari Puhakka: Eteran vakavaraisuus parani merkittävästi

”Eteran vakavaraisuusaste parani merkittävästi ja sijoitukset tuottivat alkuvuonna hyvin. Erityisen hyvin tuottivat noteeratut osakkeet”, luonnehti Eläkevakuutusyhtiö Eteran sijoitusjohtaja Jari Puhakka sijoitustuottoja ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Eteran sijoitukset käyvin arvoin olivat maaliskuun lopussa 5,4 miljardia euroa.

Eteran sijoitusten tuotto oli tammi-maaliskuussa 4,0 prosenttia. Yrityslainojen hintojen elpyminen jatkui alkuvuonna. Se nosti korkosijoitusten tuoton 3,1 prosenttiin. Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 9,6 prosenttia. ”Euron heikentyminen paransi osaltaan valuuttamääräisten sijoitusten tuottoa. Sitä rajoitti osittainen valuuttakurssiriskiltä suojautuminen”, Puhakka kommentoi. Kiinteistösijoitusten tuotto oli -0,8 prosenttia. Sitä heikensi tammi-maaliskuussa eräiden kiinteistörahastojen negatiivinen tuotto. Maaliskuun lopussa Eteran 5 399 miljoonan euron sijoituksista 52 prosenttia oli korkosijoituksia. Lainasaamisia oli 10 prosenttia ja osakesijoituksia 32 prosenttia. Niistä noteerattuja osakkeita oli 27 prosenttia. Kiinteistösijoitusten osuus oli 14 prosenttia ja muiden sijoitusten osuus 3 prosenttia. Eteran vakavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 21,5 prosenttia (11,8 % maaliskuun lopussa 2009) ja vakavaraisuusasema 2,5 (2,1 maaliskuun lopussa 2009). Toimintapääoma oli maaliskuun päättyessä 982 miljoonaa euroa (520 milj. euroa maaliskuun lopussa 2009)

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.