Tilkan tarinatalkoisiin satakunta eläväistä muistoa

Sotilassairaalan arki ja monet sairaalamaailman kommellukset kuvataan eläväisesti ja lämmöllä Tilkan sotilassairaalasta lähetetyissä muistelmissa.

”Jo tähän mennessä kerätyt, Tilkka-sivuilla luettavissa olevat tarinat osoittavat, että tarinatalkoot oli Eteralta erinomainen idea”, arvioi tutkija Juha Nirkko Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta.

Etera kerää tarinoita omistamastaan Tilkan sotilassairaalasta vuoden 2007 loppuun saakka. Aineisto arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan tutkimuskäyttöön. Tilkan historiasta, nykypäivästä ja otteita tarinatalkoiden sadosta voi lukea Tilkan nettisivuilta: www.tilkka.fi.

Tarinatalkoot on kunnianosoitus arvorakennukselle

Etera osti Tilkan kiinteistön 2006 vuoden lopulla ja kunnostaa siitä vanhusten palvelutalon.
”Meistä eteralaisista tarinatalkoot oli sopiva kunnianosoitus kansallisesti arvokkaalle ja historialliselle kiinteistölle sekä sen aiemmalle tehtävälle sotilassairaalana. Samalla halusimme huomioida vuonna 1936 valmistuneen funkisrakennuksen 70-vuotisjuhlan”, Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä taustoittaa.

Tarinatalkoot käynnistettiin joulukuussa ja Tilkan nettisivusto avautui maaliskuussa.

Tutkija Juha Nirkon mielestä tarinatalkoot tekee kunniaa arvorakennuksen perinteille ja - mikä tärkeintä - tuo nämä perinteet ansiokkaasti kaikkien ulottuville. Kansanrunousarkistoon on aiemmin kerätty suomalaisilta mm. 1930-luvun ja sodan muistoja, varusmiesmuistoja, hoitotyön muistoja ja tarinoita Stadista. ”Nyt saadaan samalla kertaa näitä kaikkia, kun muistellaan yhden rakennuksen käyttöä ja käyttäjiä. Tilkkaan tiivistyy hyvin jännittävällä tavalla palasia sekä Helsingin historiasta että koko kansakunnan muistista. Esimerkiksi kertomus ensimmäisestä sotilasjunapotilaasta on lyhyydessään paljon puhuva”, hän arvioi.

Varhaisimmat tarinat 1910-luvulta

Tarina-aineistosta valtaosa kertoo varusmiesten sairaalakäynneistä sekä Tilkasta siviilien silmin. Varhaisin aineisto on sukulaisten arkistoista löydetyt tarkat päiväkirjamerkinnät sairaalajaksosta Tilkkaa edeltäneessä Tilkan lepokodissa vuodelta 1910.

Tarinat on jaettu sivustolla neljään teemaan: Tilkka sota-aikana, Varusmiesten muistoja, Tilkan henki henkilökunnan muistelemana sekä Tilkka siviilien silmin. Olemme keränneet muutaman makupalan vastaanottamistamme tarinoista. Ne löytyvät osoitteesta http://www.etera.fi/FI/ajankohtaista/Tilkka_tarinat.htm

Tarinoita voi lähettää vuoden 2007 loppuun saakka

Tarinoita Tilkasta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen tilkka@etera.fi tai
Tilkka / Eläkevakuutusyhtiö Etera, PL 20, 00241 Helsinki.

Muistot voivat liittyä omaan tai läheisen sairaala-aikaan potilaana tai työntekijänä. Meitä kiinnostaa myös Tilkka rakennuksena ja Helsingin maamerkkinä.

Ohjeet Tilkan tarinatalkoihin osallistumiseen

• Merkitse kirjoituksen alkuun henkilö- ja yhteystietosi: nimi, koulutus ja ammatti (myös entiset), syntymäaika ja -paikka, osoite ja muut yhteystiedot. Mikäli tarinan kannalta on oleellista, kerro myös oma tai sen henkilön, jota tarina koskee, sotilasarvo, palveluspaikka ja –aika.
• Voit lähettää tarinasi sähköpostilla osoitteeseen tilkka@etera.fi. Mikäli kirjoitat paperille, kirjoita tavalliselle A4-arkille vain paperin toiselle puolelle. Jätä vasempaan reunaan n. 4 cm sidontavaraa.
• Jotta voimme julkaista tarinasi Eteran julkaisuissa sekä arkistoida sen tutkimuskäyttöä varten, tarvitsemme kirjallisen suostumuksesi. Kirjoita sähköpostin tai kirjeen alkuun: Annan suostumukseni tarinan julkaisuun ja arkistointiin SKS:n kansanrunousarkistoon.
• Mikäli et halua, että tarinaasi kerrotaan Eteran julkaisuissa, ilmoita siitä erikseen. Tällöin tarina luovutetaan vain tutkimuskäyttöön.

Taustatiedot kerätään, jotta aineistoa voitaisiin mahdollisimman laajasti analysoida tutkimuskäytössä. Taustatietoja ei käytetä eikä luovuteta muihin tarkoituksiin. Ohjeet perustuvat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran käytäntöihin.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit