Tilkkaan Suomen suurin yksityinen vanhusten hoivakoti

Eläkevakuutusyhtiö Etera vuokraa omistamansa Tilkan tiloista pääosan Esperi Care Oy:lle. Yhtiöt allekirjoittivat vuokrasopimuksen 2.5.2007. Etera rakentaa entisestä sotilassairaala Tilkasta monipuolisen hoivapalvelukeskuksen.

Etera osti entisen Tilkan sotilassairaalan Senaattikiinteistöiltä marraskuussa 2006. Etera on yksi Suomen merkittävimmistä kiinteistösijoittajista sekä toimitila- että vuokra-asuntomarkkinoilla.

Etera jatkaa neuvotteluita muiden palveluyritysten kanssa. Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä kertoo, että Tilkka on avautuessaan syksyllä 2008 ainutlaatuinen täyden palvelun hoivakeskittymä. Vanhusten hoivakotipalveluita täydentämään Tilkkaan tulee mm. yksityinen lääkäriasema, fysikaalinen hoitolaitos ja ravintola. Tiloja tarjotaan myös muille palveluyrityksille: kampaamolle, hieronta- ja jalkahoitoloille ja kioski-kahvilalle.

”Tilkan maineikkaan nimen alla on monen palveluyrityksen hyvä toimia. Tilojen vuokrauksesta kiinnostuneita tahoja on ollut runsaasti, eivätkä kaikki halukkaat valitettavasti mahdu tiloihin”, Hemilä toteaa. Vuokrattavaa tilaa on jäljellä 3 900 neliötä.

150-paikkainen Esperi Hoivakoti Tilkka

Esperi vuokraa noin 7 000 neliötä Tilkasta ja perustaa 150-paikkaisen vanhusten hoivakodin, Esperi Hoivakoti Tilkan. Esperi keskittää Tilkkaan myös turvapuhelin-, kotihoito- ja sairaankuljetuspalvelunsa.

Esperistä tulee kiinteistön suurin vuokralainen ja palvelujen tuottaja. Esperin toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni kertoo, että saneerattava Tilkka on juuri oikea ja toiminnallisestikin perusteltu ratkaisu Esperin voimakkaille kasvusuunnitelmille. ”Monipuolisten hoivapalvelujen keskittäminen Tilkkaan tuo yhtiölle synergiaetuja ja hoivakodin asukas saa puolestaan lisäpalveluita tarpeittensa mukaan.”

Esperin tilat sijoittuvat Tilkan korkean osan 2.–9. kerroksiin sekä matalan osan 3. ja 5. kerrokseen. Suunnitelmien mukaan kahdeksaan eri kerrokseen varataan viihtyisät, kodinomaiset tilat dementiahoidolle ja tehostetulle palveluasumiselle. Esperin hoitoalan ammattihenkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden. Osa asunnoista on myös varattu vanhuksille ja vammaisille, jotka tulevat toimeen päiväsaikaan annettavan hoitoavun turvin. Asumispalveluiden lisäksi Esperi tarjoaa tehostettua kuntoutusta esimerkiksi leikkauksen jälkeen. Palvelulla kuntoutetaan asiakas kotiutettavaksi ja vähennetään ns. sakkopäivämaksuja.

Lopullinen tilojenkäyttö muotoutuu sekä yksityisasiakkaiden että kuntien tarpeiden ja kysynnän kautta.

Nykyaikainen hoivakoti erinomaisten yhteyksien päässä

”Tilkka tulee tarjoamaan historiallisesti arvokkaassa rakennuksessa nykyaikaista, kodinomaista asumispalvelua, hoitoa ja hoivaa. Myös omaisten on helppo tulla Tilkkaan – tämä tulee olemaan merkittävä etu sekä omaisille että vanhuksille”, Aarnio-Isohanni kertoo.

”Hoitofilosofiaamme kuuluu ateria- ja siivouspalvelun lisäksi asukkaan omista tarpeista ja voimavaroista lähtevä kuntouttava ja virikkeellinen toiminta.” Kaikissa asunnoissa on myös turvapuhelin ja Esperin turva-auttajat päivystävät Tilkassa ympäri vuorokauden.

Peruskorjausurakan toteuttaa Oy Alfred A. Palmberg Ab

Arkkitehtonisesti linjakasta funktionalismia edustava Tilkka on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Kiinteistöstä on tehty perusteelliset kuntokartoitukset ja muut selvitykset. Koko kiinteistö peruskorjataan huomioiden museoviraston suojelutavoitteet.

”Peruskorjaus on haasteellinen projekti, sillä tilojen tulee kuitenkin täyttää tämän päivän tekniset ja turvallisuusvaatimukset”, Hemilä kuvailee.

Pääurakoitsijana on Alfred A. Palmberg Oy, jolla Suomen vanhimpana rakennusliikkeenä on vankka kokemus vaativista peruskorjaushankkeista.

Tilkassa on tehty kevään aikana asbestipurkutyöt. Julkisivujen korjaustyöt ovat käynnistyneet ja rakennuslupa sisäpuolen muutostöille jätetään toukokuun alussa.

Tutustu Tilkkaan Tilkka.fi-sivustolla

Etera on huhtikuussa julkistanut Tilkka.fi-sivuston, joka sisältää paljon tietoa Tilkan historiasta, arkkitehtuurista sekä uutisia käynnissä olevasta peruskorjaushankkeesta. Tarkoituksena on palvella Tilkan naapurustoa, Tilkkaan tulevia palveluyrityksiä sekä kaikkia Tilkasta ja työmaasta kiinnostuneita.

Tilkan historiassa sotilassairaalatoiminnan päättyminen ja siirtyminen eläkeyhtiön omistukseen on iso murros. Etera käynnisti joulukuussa Tilkan tarinatalkoot, jolla se haluaa osoittaa kunnioitusta viime vuonna 70 vuotta täyttäneelle arvorakennukselle. Eteran vastaanottamiin kirjoituksiin on tallentunut eläväinen ja monipuolinen kuva Tilkan arjesta.

Oman muistonsa tai vaikutelmansa Tilkasta voi lähettää osoitteeseen tilkka@etera.fi tai Tilkka / Eläkevakuutusyhtiö Etera, PL 20, 00241 Helsinki. Tarkemmat ohjeet löytyvät Tilkan sivustolta. Tarinoita julkaistaan Tilkan sivustolla, ja ne arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan tutkijoiden käyttöä varten. Tarinoita kerätään vuoden 2007 ajan.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit