Työurat eivät pitene yhdessä yössä

Tunnetut vaikuttajat pohtivat työeläkejärjestelmän tulevaisuutta ja työurien pitenemistä Eteran seminaarissa perjantaina 6.5.2011.

Luennoitsijat tuovat esiin näkökulmia siitä, mitä haasteita työelämän jatkuva muutos tuo työeläkejärjestelmälle ja työeläkelainsäädännölle. Löydetäänkö keinoja pidentää työuria? Minkälainen on vakuutetun oikeusturva työeläkeasioissa?

”Työeläkkeistä puhuttaessa perspektiivi usein unohtuu. Työuria ei pidennetä yhdessä yössä, vaan vähitellen”, toteaa Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala haastattelussaan.   

Seminaarissa puhuvat hänen lisäkseen Suomen Aivosäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja, professori Pentti Arajärvi, Työterveyslaitoksen pääjohtaja Harri Vainio, sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Outi Antila, Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtaja Esa Swanljung sekä varatuomari Timo Havu tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta. Eteran ylilääkäri, professori Juhani Juntunen pitää esitelmän Kolmas ikä: mitä työelämän jälkeen.

Juhani Juntunen tunnetaan muun muassa työ- ja vakuutuslääketieteen kehittäjänä, tutkijana ja vaikuttajana. Hän on koulutukseltaan neurologi, mistä johtuen aivojen vaikutus ihmisen hyvinvointiin, työkykyyn ja elinikään on hänelle läheinen aihe. Esityksessään hän paneutuu niin sanotun kolmannen iän käsitteeseen ja kolmatta ikäänsä elävien kansalaisten profiiliin.

Kolmanteen ikään liitetään usein pelkästään negatiivisia asioita. Väestön vanheneminen nähdään vain kustannustekijänä. ”Ikääntymiseen liittyy myös hyviä piirteitä. Muistipääoma eli hiljainen tieto kertyy iän myötä. Vanhemmilla ihmisillä tärkein ominaisuus nuoriin verrattuna on kyky hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia”, sanoo Juntunen, joka itse jää vanhuuseläkkeelle 68-vuotiaana kesäkuun alussa.

Eteran seminaarin haastatteluissa toistuu näkemys työurien pidentämisen välttämättömyydestä. Ylilääkäri Juntusen mielestä tavoite on tärkeä muutenkin kuin vain työeläkejärjestelmän kestävän kehityksen kannalta. Suomessa ja muissa kehittyneissä yhteiskunnissa menetetään vanhempien ihmisten aivokapasiteettia, koska ikääntyvät eivät kelpaa työelämään. 

Mitä mieltä tästä ja työeläkejärjestelmän tulevaisuuteen kytkeytyvistä kipupisteistä ovat muut seminaarin puhujat? Heidän ajankohtaisista puheenvuoroistaan on laadittu julkaisuvapaita artikkeleita, jotka ovat perjantaina 6.5. käytettävissä osoitteessa www.etera.fi.

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Riitta Heinonen, puh. 050 553 8409

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera vakuuttaa kaikkien yksityisalojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Se huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Vakuutettuja Eteralla on 212 000. Vuonna 2010 sen vakuutusmaksutulo oli 570 miljoonaa euroa. Eläkkeitä se maksoi 998 miljoonaa euroa 152 000 eläkkeensaajalle. Eläkevaroja turvaavia sijoituksia Eteralla on 5,5 miljardia euroa. Lue lisää osoitteesta etera.fi.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.