Uusi tutkimus alkaa: Työelämän tervaskannot

Eterassa on käynnistynyt hanke, jossa selvitetään, mitkä tekijät selittävät pitkää työuraa fyysisesti raskailla LEL-aloilla. Työsuojelurahasto on myöntänyt hankkeelle tutkimus- ja kehitysavustusta.

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran vakuuttamilla LEL-aloilla vanhuuseläkeiän saavuttaa monia muita aloja harvempi työntekijä. Vanhuuseläkkeiden määrä oli vuoden 2005 lopussa puolet LEL-eläkkeiden kokonaismäärästä. Tervaskanto-tutkimuksen avulla on tarkoitus saada kuva siitä, millaiseksi työelämän tervaskannot kokevat työnsä ja elämänsä sekä mitkä tekijät edistävät pitkää työuraa. Mikä työyhteisöissä ja työntekijöissä ennustaa työssä pysymistä? Tutkimus kartoittaa paitsi perinteisiä työterveys-, työolo- ja elintapakysymyksiä, myös arvoja ja asenteita. Lähtökohtana on etsiä työelämässä pysymistä tukevia tekijöitä. Hankkeen toteuttaa Eteran tutkimusyksikkö ylilääkäri Juhani Juntusen johdolla. Tutkimusryhmään kuuluvat tutkija Helena Rytkönen, projektipäällikkö Marita Hyttinen ja tilastopäällikkö Kari Hänninen. Tutkimus toteutetaan Eteran rekisterien ja olemassa olevien aineistojen avulla. Tutkimuksessa voidaan hyödyntää Eterassa aikaisemmin tehtyjen työterveystutkimusten tuloksia. Valmiiden aineistojen analysoinnin lisäksi tehdään puhelinhaastattelu yli 60-vuotiaille LEL-työssä jatkaneille ja työstä pois siirtyneille. Ne toteuttaa Eteran Contact Center. Puhelinkyselyitä täydennetään vapaamuotoisilla syvähaastatteluilla. Hankkeen alustavat tulokset saadaan vuodenvaihteessa. Vuonna 2007 ne raportoidaan Eteran julkaisuna. Tuloksia hyödynnetään Eteran LEL-asiakasyritysten työhyvinvointia edistävässä työssä.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit