YLI SATA TARINAA TILKASTA KANSANRUNOUSARKISTOLLE

Etera luovutti keräämänsä yli 100 Tilkan tarinaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistolle. Luovutustilaisuus pidettiin Eterassa keskiviikkona 28.5.2008.

Toimitusjohtaja Kalevi Hemilä totesi Eteran järjestäneen Tarinatalkoot kunnianosoituksena entisen Tilkan sotilassairaalan arvokkaalle menneisyydelle. Hän toivoi tarinoista olevan hyötyä tutkimustyössä. Kansanrunousarkiston puolesta tarinat otti vastaan arkistonjohtaja, dosentti Ulla-Maija Peltonen. Hänestä oli iloinen asia saada talteen kaupunkimiljöössä syntyneitä kertomuksia.

Legendaarisessa Tilkassa on hoidettu suurta määrää suomalaisia sotilaita sodan ja rauhan aikana. Tarinatalkoisiin osallistuneiden joukossa on entisiä potilaita, heidän omaisiaan sekä sellaisia, joilla on muita liittymäkohtia Tilkkaan.

Entisen Keskussotilassairaala Tilkan ja Eteran tiet yhtyivät, kun Etera osti Tilkan Senaattikiinteistöiltä marraskuussa 2006. Itse rakennus on arkkitehtonisesti arvokas, funkistyylin edustaja ja Museoviraston suojelema. Uusi Tilkka valmistui vuonna 1936. Välirauhan aikana vuonna 1941 nimeksi vahvistettiin Keskussotilassairaala. Jatkosodassa Tilkka toimi sotasairaalana, mutta rauhan tultua se palasi entiseen tehtäväänsä Keskussotilassairaalaksi. Vuodesta 1984 lähtien Tilkka toimi Suomen ainoana Keskussotilassairaalana.

Eteran omistama Tilkka jatkaa toimintaansa vanhusten hoivapalvelukeskuksena ensi vuoden alusta. Tilkkaa entistetään ja korjataan parhaillaan Museoviraston ohjeiden mukaan.

Tilkan tarinat julkaistaan syksyllä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana kirjana.

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit