ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN    
MUUTTUMISESTA                                  

Etteplan Oyj on 21.12.2007 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain   
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:            

Oy Fincorp Ab on tänään uusinut 21.12.2007 erääntyneen termiinisopimuksensa,  
jonka mukaan yhtiön omistus Etteplan Oyj:ssä ylittää yhden kymmenesosan (1/10). 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot.  

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj                        

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 21.12.2007             

3. Roger Kempen määräys- ja vaikutusvaltayhteisöjen sekä alaikäisten lasten   
osakeomistus ja osuus osakkeiden äänimäärästä Etteplan Oyj:ssa on seuraava:   

Omistaja                   Osakemäärä    Osuus*     

Oy Fincorp Ab                                  
osakeomistus                  1 033 490     5.12% 
18.1.2008 erääntyvät termiinit          88 000     0.44% 
16.6.2008 erääntyvät termiinit          32 400     0.16% 
18.12.2008 erääntyvät termiinit        1 014 000     5.02% 
Oy Fincorp Ab yhteensä             2 167 890    10.74%     
Anna Kempe                    228 000     1.13%     
Lasse Kempe                    91 000     0.45%     
Pia Kempe                     80 000     0.40%     
Oy Price-Earnings Information Ab         10 000     0.05%     
Yhteensä                    2 576 890    12.77%     
*Osuus osakepääomasta ja äänistä                        
Etteplan Oyj:n osakepääoma jakaantuu yhteensä 20.179.414 osakkeeseen, joista  
kullakin on yksi ääni.                             

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:               
Roger Kenneth Kempe                               
Oy Fincorp Ab, Y-tunnus 0599090-4                        
Oy Price-Earnings Information Ab, Y-tunnus 0581116-0              

Hollolassa 27. joulukuuta 2007                         

Etteplan Oyj                                  

Heikki Hornborg                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063. 


JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi

Yrityksestä

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2017 Etteplanin liikevaihto oli noin 215 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa