ETTEPLAN OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

ETTEPLAN OYJ   PÖRSSI-ILMOITUS   04.01.2006 KLO 10.00   1(1)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS 
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Etteplan Oyj on 3.1.2006 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Perunkirjoituksella tehdyn jaon seurauksena Heikki Tapani Tuorin 
kuolinpesän omistusosuus Etteplan Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta 
on laskenut alle 5 prosentin. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n
mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Etteplan Oyj:lle, että
Tapani Tuorin kuolinpesä ei perunkirjoituksen jälkeen enää omista yhtiön
osakkeita.

Etteplan Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 9 613 130 osaketta
ja ääniä osakkeilla on yhteensä 9 613 130.

Hollolassa 4. tammikuuta 2006

ETTEPLAN OYJ

Heikki Hornborg
toimitusjohtajaLisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg,
puh (03) 872 9011, GSM 0400 873 063.


JAKELU  Helsingin Pörssi
     www.etteplan.fi

Yrityksestä

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2018 Etteplanin liikevaihto oli noin 236 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa