ETTEPLAN OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN    
MUUTTUMISESTA                                  

Etteplan Oyj on 16.3.2007 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain   
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:            

Oy Fincorp Ab (Y-tunnus: 0599090-4) ilmoitti 12.3.2007, että sen osuus Etteplan 
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä saavutti yhden kymmenesosan (1/10)     
12.3.2007 tehdyillä osakekaupoilla.                       

Yhtiö on sulkenut 16.3.2007 erääntyvät termiinisopimuksensa 16.3.2007 tehdyllä 
termiinikaupalla sekä ostanut saman määrän osakkeita (426 000 osaketta)     
21.12.2007 erääntyvillä termiinisopimuksilla. Siten yhtiön kokonaisomistus   
Etteplan Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ei muutu. Arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Etteplan Oyj:lle  
seuraavat tiedot:                                

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj                        

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 16.3.2007              

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Etteplan Oyj:n äänimäärästä        
  ja osakepääomasta:                              


                 Osakemäärä Osuus osakepääomasta        
                       ja äänistä             

Osakeomistus            431 515  4,33 %              

21.12.2007 erääntyvät termiinit  741 000  7,43 %              

Yhteensä             1 172 515  11,76 %              

Etteplan Oyj:n osakepääoma jakautuu yhteensä 9 969 277 osakkeeseen, joista   
kullakin on yksi ääni.                             

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:               

Oy Fincorp Ab, Y-tunnus: 0599090-4                       


Hollolassa 16. maaliskuuta 2007                         

ETTEPLAN OYJ                                  

Heikki Hornborg                                 
toimitusjohtaja                                 Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg,               
puh. 0400 873 063.                               


JAKELU  Helsingin Pörssi                            
	Keskeiset tiedotusvälineet 
     www.etteplan.fi

Yrityksestä

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2016 Etteplanin liikevaihto oli 183,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 2 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa