ETTEPLAN OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN    
MUUTTUMISESTA                                  

Etteplan Oyj on 14.3.2007 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta: 

Ingman Finance Oy Ab:n osuus Etteplan Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on  
14.3.2007 tehdyillä kaupoilla ylittänyt 10 %. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 
9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Etteplan Oyj:lle seuraavat
tiedot: 

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj                        

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 14.3.2007              

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Etteplan Oyj:n äänimäärästä        
  ja osakepääomasta:                              

OSAKKEET                                    
                   Kpl-määrä Osuus osakepääomasta 
                         ja äänimäärästä 
Ingman Finance Oy Ab:n omistusosuus:                      

Etteplan Oyj:n osakkeet        1.000.000 10,03 % 

Leimark Invest Oy Ab:n omistusosuus:                      

Etteplan Oyj:n osakkeet        0     0,0 % 

Etteplan Oyj:n osakepääoma jakautuu yhteensä 9 969 277 osakkeeseen, joista   
kullakin on yksi ääni.                             

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:               

Ingman Finance Oy Ab, Y-tunnus: 1765629-2                    


Hollolassa 14. maaliskuuta 2007                         

ETTEPLAN OYJ                                  

Heikki Hornborg                                 
toimitusjohtaja                                


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063. 


JAKELU  Helsingin Pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.etteplan.fi

Yrityksestä

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2017 Etteplanin liikevaihto oli noin 215 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa