ETTEPLAN OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN    
MUUTTUMISESTA                                  

Etteplan Oyj on 12.3.2007 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain   
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:            

Oy Fincorp Ab:n osuus Etteplan Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on     
saavuttanut yhden kymmenesosan (1/10) 12.3.2007 tehdyillä osakekaupoilla.    
Lisäksi Oy Fincorp Ab on ostanut Etteplan Oyj:n osakkeita termiinisopimuksilla. 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme           
Rahoitustarkastukselle ja Etteplan Oyj:lle seuraavat tiedot:          

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj                        

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 12.3.2007              

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Etteplan Oyj:n äänimäärästä        
  ja osakepääomasta:                              


                 Osakemäärä Osuus osakepääomasta        
                       ja äänistä             

Osakeomistus            431 515  4,33 %              

16.3.2007 erääntyvät termiinit   426 000  4,27 %              

21.12.2007 erääntyvät termiinit  315 000  3,16 %              

Yhteensä             1 172 515  11,76 %              

Etteplan Oyj:n osakepääoma jakautuu yhteensä 9 969 277 osakkeeseen, joista   
kullakin on yksi ääni.                             

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:               

Oy Fincorp Ab, Y-tunnus: 0599090-4                       


Hollolassa 12. maaliskuuta 2007                         

ETTEPLAN OYJ                                  

Heikki Hornborg                                 
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg, 
puh. 0400 873 063.                               


JAKELU  Helsingin Pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet                       
     www.etteplan.fi

Yrityksestä

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2017 Etteplanin liikevaihto oli noin 215 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa