ETTEPLAN OYJ: ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Etteplan Oyj   Pörssitiedote   22.12.2008 KLO 15:00   1(1)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA 

Etteplan Oyj on 22.12.2008 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain
mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oy Fincorp Ab on uusinut 19.12.2008
erääntyneen termiinisopimuksensa. Oy Fincorp Ab:n omistusosuus Etteplan Oyj:sta
ylittää edelleen yhden kymmenesosan (1/10). Uusittu termiinisopimus on voimassa
18.12.2009 saakka. 

1. Kohdeyhtiön nimi: Etteplan Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 19.12.2008

3. Roger Kempen määräys- ja vaikutusvaltayhteisöjen sekä alaikäisten lasten
osakeomistus ja osuus osakkeiden äänimäärästä Etteplan Oyj:ssa on seuraava:

Omistaja                   Osakemäärä    Osuus*

Oy Fincorp Ab
- osakeomistus                 1 056 943     5,24%
- 18.12.2009 erääntyvät termiinit       1 129 900     5,60%
Oy Fincorp Ab yhteensä             2 186 843    10,84%
Roger Kempe                    43 520     0,22%
Anna Kempe                    249 651     1.24%
Lasse Kempe                   126 658     0.63%
Pia Kempe                    147 980     0.73%
Oy Price-Earnings Information Ab         13 000     0.06%
Fastighets Ab Åminne Miljö             5 000     0,02%
Kaikki yhteensä                2 772 652    13,74%

*Osuus osakepääomasta ja äänistä

Etteplan Oyj:n osakepääoma jakaantuu yhteensä 20.179.414 osakkeeseen, joista
kullakin on yksi ääni.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:
Roger Kenneth Kempe
Oy Fincorp Ab, Y-tunnus 0599090-4
Oy Price-Earnings Information Ab, Y-tunnus 0581116-0
Fastighets Ab Åminne Miljö, Y-tunnus 163169-6

Hollolassa 22. joulukuuta 2008

Etteplan Oyj

Matti Hyytiäinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.fi

Yrityksestä

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2017 Etteplanin liikevaihto oli noin 215 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa