ETTEPLAN OYJ HANKKII OMIA OSAKKEITAAN

ETTEPLAN OYJ    YHTIÖTIEDOTE    28.3.2008 KLO 18.00    1(1)     

ETTEPLAN OYJ HANKKII OMIA OSAKKEITAAN                      

Etteplan Oyj:n hallitus on kokouksessaan 28.3.2008 päättänyt käynnistää omien  
osakkeiden hankintaohjelman varsinaiselta yhtiökokoukselta 28.3.2008 saamansa  
valtuutuksen perusteella. Hankittavien osakkeiden yhteismäärä saa olla enintään 
kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden      
tuottamasta äänimäärästä.                            

Osakkeet hankitaan julkisella kaupankäynnillä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki 
Oy:ssä vallitsevaan markkinahintaan siten kuin osakkeiden hankkimisesta     
julkisella kaupankäynnillä on säädetty.                     

Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena     
mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä.  
Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen.  
Hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.   

Yhtiön osakkeiden pörssivaihdon keskimääräisen likviditeetin vähäisyyden    
johdosta yhtiön hallitus on päättänyt Komission asetuksen (EY) N:o 2273/2003 5 
artiklan kohdan 3 mukaisesti poiketa 5 artiklan kohdan 2 menettelytavoista siten
että omien osakkeiden hankinta voi ylittää 25 % raja-arvon, mutta ei kuitenkaan 
ylitä 50:tä prosenttia keskimääräisestä päivittäisestä volyymistä.       

Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan viikon kuluessa tämän päätöksen   
julkistamisesta.                                

Hollolassa 28. maaliskuuta 2008                         

Etteplan Oyj                                  


Hallitus                                    


Lisätietoja antavat seuraavat henkilöt:                     
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968 tai             
talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk, puh. 0400 241 815        


JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.etteplan.fi

Yrityksestä

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2017 Etteplanin liikevaihto oli noin 215 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

Tilaa